ถ้าถามถึงความหาของคำศัพท์คำว่า work, job, career และ employment ทุกคนบอกได้มั้ยคะว่ามีหมายถึงอะไร?

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่า “อาชีพ หรือ งาน”

ถูกต้องค่ะ 4 คำนี้มีความหมายไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือหมายถึง อาชีพ หรือ งาน แบบที่ทุกคนตอบ แน่ะๆ หลายคนอาจจะงงว่าแล้วจะเอามาพูดเป็นประเด็นทำไม เหตุผลที่เรายกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก็เพราะแม้จะมีความหมายไปในเรื่องของงานหรืออาชีพเหมือนกันแต่ทั้ง 4 คำนี้มีข้อแตกต่างกันอยู่นะคะ

work-job-career

Work / Job

เริ่มที่คำว่า Work (เวิรฺค) และ job (จ็อบ) สองคำนี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน แต่ ไม่ได้มีความหายเหมือนกันนะคะ

work จะหมายถึงงานโดยทั่วไป เป็นลักษณะของกิจกรรมมากกว่า เช่น ตัดกระดาษ กวาดพื้นเหล่านี้ก็ถือเป็นงานที่หมายถึง work นอกจากนี้ อีกความหมายหนึ่งของ work อาจหมายรวมถึงสถานที่ทำงาน บริษัทอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ

ตัวอย่างเช่น

I start work at 8 o’clock every morning. (ฉันเริ่มทำงานตอนแปดโมงเช้า)
I go to work by bus. (ฉันไปทำงานโดยรถเมล์)
I know you’ve got a lot of work to do. (ฉันรู้ว่าคุณมีงานมากมายให้ทำ)
I started working when I was sixteen. (ฉันเริ่มทำงานตั้งแต่อายุสิบหก)

ส่วน job จะหมายถึง อาชีพเฉพาะเจาะจงไปเลย เช่น สถาปนิก สัตวแพทย์ ครู อัยการ อะไรเหล่านี้

Phrasal Verb ที่น่าสนใจกับคำว่า job

apply for a job:  (แอพพลาย ฟอรฺ เรอะ จอบ) สมัครงาน
I’ve applied for several jobs without success. (ฉันสมัครงานไปหลายที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ซักที)

get a job: (เก็ท เออะ จอบ) ได้งานทำ
Andy got a job at a factory in Bristol. (แอนดีได้งานที่โรงงานในบริสทอล)

find a job: (ไฟดฺ เออะ จอบ) หางานทำ
Emma finally found a job in a bakery. (ในที่สุดเอ็มม่าก็หางานได้ที่ร้านเบเกอรี)

offer someone a job: (ออฟเฟอรฺ … เออะ จอบ) ให้/เสนองานให้บางคนทำ
My son has been offered a job in Tokyo. (ลูกชายของฉันได้รับข้อเสนองานให้ทำที่โตเกียว)

แม้ถ้าแปลเป็นไทยทั้งสองคำจะมีความหมายว่างานเหมือนกัน แต่งานในความหมายของ job จะเป็นลักษณะของตำแหน่งงานมากกว่า ในขณะที่งานในความหมายของ work จะเป็นงานทั่วไปกิจกรรมที่เราทำต่างหากที่เป็นงานในบริบทนี้

Career

มาที่คำต่อมา Career (แคเรีย) ความหมายของคำนี้คือ สายงานหลัก หรืออาชีพหลักที่เราใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้ให้เรา มีขั้นตอนการเจริญเติบโตในหน้าที่ตำแหน่ง

Phrasal Verb ที่น่าสนใจกับคำว่า Career

career in: (แคเรีย อิน) อาชีพในด้าน
A career in computer science. (อาชีพในด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)

career as: (แคเรีย แอสฺ) มีอาชีพเป็น
He has just started out on a career as a photographer. (เขาเพิ่งจะเริ่มทำงานเป็นช่างภาพ)

launch (possessive pro.) career: (ลอนชฺ ….แคเรีย) เริ่มทำงาน
The 25-year-old actress is now launching her career over here. (นักแสดงหญิงในวันยี่สิบห้าปีจะเริ่มงานของเธอ ณ ที่แห่งนี้)

Employment

คำสุดท้ายในหมวดนี้ Employment (เอ็มพลอยเมนทฺ) เป็นงานหรืออาชีพเช่นกันแต่จะเป็นลักษณะงานที่ได้รับการว่าจ้างโดยคนหรือบริษัท เป็นเหมือนกับทำงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรหนึ่งถ้าเทียบกับคำว่า job ที่หมายถึงงานหรืออาชีพที่ได้เงินเหมือนกัน ที่แตกต่างกันคงเป็นเรื่องของระยะเวลาในการทำ เพราะถ้าเป็น job ระยะเวลาการทำงานจะสั้นกว่า ในขณะที่ employment จะเป็นการทำงานที่ยาวนานกว่า งานถาวรอะไรประมาณนี้น่ะค่ะ

ทีนี้ทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำสี่คำนี้แล้วนะคะ ความหมายอาจจะคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียว นั่นเลยทำให้การใช้ในบริบทต่างๆก็ต่างกันไปด้วย ถ้าคราวหน้าเจอคำเหล่านี้ที่ไหนก็ลองสังเกตดูวิธีการใช้ดูนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก Language Learning Base

คอมเมนต์ได้เลย!