What’s the time?” ประโยคคำถามพื้นฐานที่อาจทำให้หลายๆคนเหวอกันได้ เพราะนึกคำตอบไม่ออก จะบอกยังไงดีให้ฝรั่งไม่งงน้า 

วันนี้ DailyEnglish มีวิธีการ“บอกเวลาภาษาอังกฤษ”แบบง่ายๆ สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับ

สำหรับการถามเวลาเราสามารถพูดว่า:

1. What’s the time?
2. What time is it?
3. Do you have the time?
4. Have you got the time?
5. What time do you make it?

วิธีหลักๆในการบอกเวลาจะแบ่งเป็นสองแบบ

แบบแรกคือ British English – ใช้ระบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง (12-hour clock) โดยจะใช้เลข 1 ถึง 12 ตามด้วย a.m. และ p.m. 
a.m. = ante meridiem = หลังเที่ยงคืน ถึง ก่อนเที่ยงวัน
(00.01 a.m. – 11.59 a.m.)
p.m. = post meridiem = หลังเที่ยงวัน ถึง ก่อนเที่ยงคืน
(12.00 p.m. – 11.59 p.m.)

  • เวลาเต็มชั่วโมง – ให้เติมคำว่า “o’clock” ท้ายเวลา อาจเติมคำบอกเวลาหรือพูด “เอ-เอ็ม” และ “พี-เอ็ม” เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ เช่น 

10.00 a.m. = ten o’clock in the morning / ten a.m. (เท็น-เอ-เอ็ม)
04.00 p.m. = four o’clock in the afternoon / four p.m. (โฟร์-พี-เอ็ม)

สำหรับเวลาเที่ยงวันให้ใช้ noon และเที่ยงคืนให้ใช้ midnight

  • เวลาที่ผ่านชั่วโมงมาแล้ว แต่ไม่เกิน 30 นาที – ให้บอกนาทีนำหน้าตามด้วย “past” และชั่วโมงที่ผ่านมา เช่น

09.25 a.m. = twenty-five past nine
05.12 p.m. = twelve past five

  • เวลาที่ผ่านชั่วโมง และเกิน 30 นาทีมาแล้ว – ให้บอกนาทีที่เหลือก่อนจะถึงชั่วโมงถัดไป ตามด้วย “to”  และชั่วโมงถัดไปเช่น

07.50 a.m. = ten to eight
08.40 p.m. = twenty to nine

อย่าลืม นะครับว่าหากนาฬิกาเป็นเวลา 15 นาทีหรือ 45 นาที ให้ใช้คำว่า a quarter และหากเป็น 30 นาที ให้ใช้ half เช่น

06.15 a.m. = a quarter past six
06.30 a.m. = half past six
06.45 a.m. = a quarter to seven

clocktime-opt

แบบที่สองคือ American English – ใช้ระบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง (24-hour clock) ใช้ตั้งแต่เลข 0 ไปจนถึง 24 เลยครับ ไม่มี a.m. และ p.m. 

วิธีพูดคือบอกเลขชั่วโมงก่อนตามด้วยเลขนาที มักจะใช้ในทางทหารหรืองานที่เป็นทางการหน่อยเพื่อไม่ให้สับสน เช่น

20.15 = twenty fifteen
08.05* = eight O five (เอท-โอ-ไฟฟ์)  *ใช้เสียง O (โอ) แทนเลขศูนย์ครับ
17.50 = seventeen fifty

เทคนิคเล็กน้อย: การบอกเวลาสามารถเติมคำประมาณได้ด้วยนะ อย่าง about, around หรือ nearly เช่น
08.02 =It’s about eight o’clock
09.27 = It’s nearly half past nine

ส่วนตัวแล้วแอดมินชอบใช้แบบ British ตอนช่วง 30 นาทีแรกแต่ไม่ค่อยถนัดตอนใช้ “to” กับ 30 นาทีหลังเลยต้องใช้แบบ American แทนครับ แต่จริงๆแล้วต้องดูผู้ฟังด้วยนะว่าเข้าใจการบอกเวลาแบบไหน สมมติเวลา 7 โมงเช้า  50 นาที ถ้าเราบอกว่า “ten to eight ” ให้กับคนอเมริกันฟังเค้าอาจสับสนได้ จึงควรเปลี่ยนเป็น “seven fifty” แทน 

เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆ การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษไม่ยากเลยใช่มั้ย ทุกคนถนัดแบบไหนกันเอ่ย? ติดตามเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษดีๆ ใช้งานได้จริงได้ที่ DailyEnglish นะครับ 

คอมเมนต์ได้เลย!