เราคงจะไม่สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจ หากเมื่อเราพูดคุยกัน แล้วได้แต่เล่าเรื่องโน่นนี่ของตัวเองให้อีกฝ่ายฟัง แต่ไม่สามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดอะไรจากอีกฝ่ายได้เลย แน่นอนครับว่าการสอบถามข้อมูลของเรื่องที่เรากำลังพูดคุยอยู่นั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

Wh-question จึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับคนชอบเผือกโดยเฉพาะ เนื่องจาก Wh-question เป็นส่วนที่ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามเพื่อใช้ในการหาข้อมูลเพื่อเติมของเรื่องนั้นๆ ซึ่งการตั้งคำถามด้วย Wh-question ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยครับ เราสามารถทำได้โดยมีโครงสร้างดังนี้:

Question-word + auxiliary + subject

wh-question

Wh-question ส่วนใหญ่หมายถึงประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh- ซึ่งมีดังต่อไปนี้

What = อะไร

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งของ ชื่อ อาชีพ สิ่งที่ชอบ วัน วันที่ เวลา (ใช้กับ อะไรก็ได้ที่เราต้องการขึ้นต้นคำถามว่าอะไร) เช่น

 • What is your name? (คุณชื่ออะไร?)
 • What are you talking about? (คุณกำลังพูดเกี่ยวกับอะไร?)
 • What time is it? (ตอนนี้เวลาเท่าไร?)
 • What happened? (เกิดอะไรขึ้น?)
 • What do you do? (คุณทำงานอะไร?)
Where = ที่ไหน

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ เช่น

 • Where are you from? (คุณมาจากไหน)
 • Where are you going? (คุณกำลังจะไปไหน)
 • Where should we go? (เราควรจะไปไหนกันดี)
When = เมื่อไร

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับเวลา เช่น

 • When is your birthday? (วันเกิดของคุณคือเมื่อไร?)
 • When were you born? (คุณเกิดเมื่อไร?)
 • When will we leave? (พวกเราจะกันไปเมื่อไรดี?)
Why = ทำไม

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับเหตุผล เช่น

 • Why did you speak to him like that? (ทำไมคุณถึงพูดกับเขาแบบนั้นล่ะ?)
 • Why did you come late? (ทำไมคุณถึงมาสาย?)
 • Why do you love him? (ทำไมคุณถึงรักเขาหรอ?)
Who = ใคร

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับบุคคล (ส่วนมากจะตอบเป็นชื่อบุคคล) เช่น

 • Who are you? (คุณคือใคร?)
 • Who is that? (นั่นใคร?)
 • Who do you live with? (คุณอาศัยอยู่กับใคร?)
Whose = ของใคร

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของ (ถามว่าของสิ่งนั้นเป็นของใคร หรือถามหาเจ้าของ) เช่น

 • Whose are these books? (หนังสือเหล่านี้เป็นของใคร?)
 • Whose is this? (อันนี้ของใคร?)
 • Whose dog is barking outside? (สุนัขที่กำลังเห่าอยู่ข้างนอกเป็นของใคร?)
Whom = ใคร (ใช้เป็นกรรม)

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับบุคคล และบุคคลที่พูดถึงจะต้องทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค เช่น

 • Whom are we waiting for? (พวกเรากำลังรอใครอยู่เหรอ?)
 • Whom are you going to invite? (คุณกำลังจะไปเยี่ยมใคร?)
 • Whom do you want to see? (ใครที่คุณอยากจะเจอ?)
Which = อันไหน/สิ่งไหน

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามเพื่อให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น

 • Which hat do you like? (คุณชอบหมวกอันไหน?)
 • Which is better? (อันไหนดีกว่ากัน?)
 • Which bus goes to the Siam Center? (รถบัสคันไหนไปสยามเซ็นเตอร์บ้างครับ?)
How = อย่างไร/เท่าไร

คำหนึ่งเดียวที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย wh แต่เราสามารถใช้ how ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ราคา สุขภาพ อายุ ความคิด วิธีการทำบางอย่าง เป็นต้น เช่น

 • How often do you go swimming? (คุณไปว่ายน้ำบ่อยแค่ไหน?)
 • How are you today? (คุณสบายดีไหม/วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง?)
 • How old are you? (คุณอายุเท่าไรแล้ว?)
 • How do you go to school? (คุณไปโรงเรียนอย่างไร?)

*** ส่วนใหญ่จะหมายถึงว่าเดินทางอย่างไร เช่น เดิน รถ เครื่องบิน เรือ รถไฟ ฯลฯ

 • How do you do? (เป็นการกล่าวทักทาย ความหมายประมาณว่ายินดีที่ได้พบคุณ)

เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้รู้จัก Wh-question สำหรับผมแล้ว ผมชอบเรียกมันว่า เก้ากายสิทธิ์ครับ ทำไมหนะหรอ นั่นก็เพราะว่าถ้าเมื่อไรเรารู้จักคำเก้าคำนี้และสามารถใช้งานมันได้แล้วละก็ คุณจะสอบถามข้อมูลจากอีกฝ่ายจนสามารถรู้ทุกอย่างที่คุณอยากรู้ได้เลยแหละครับ ถ้าไงใครที่อยู่สายเผือกแบบผมก็อย่าลืมไปฝึกใช้งานเก้ากายสิทธิ์นี้ให้คล่องกันด้วยนะครับ

คอมเมนต์ได้เลย!