แต่งประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้างนะ

144263

พื้นฐานของการเรียนภาษาอังกฤษนั้น เมื่อไหร่เรียนคำศัพท์และไวยากรณ์แล้ว สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำให้ได้เพื่อที่จะได้พิสูจน์ว่าเราประยุคภาษาอังกฤษมาใช้ได้จริงก็คือการแต่งประโยคนี่เอง การแต่งประโยคในภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมาย เพียงแค่ดูว่าองค์ประกอบต่างๆ ควรอยู่ตรงไหน และทำตามได้ถูกต้องเท่านั้นเองจ้า

writingsentences

Simple Sentences (ประโยคความเดียว)

การแต่งประโยคง่ายๆ ทั่วๆไปก็จะมีประธานหนึ่งตัวรวมกับภาคกริยา จุดมุ่งหมายคือจะอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความคิดใดความคิดหนึ่ง หรือตั้งคำถามใดคำถามหนึ่งขึ้นมาเท่านั้น ไม่ซับซ้อน เพราะประโยคแบบนี้จะมีกริยาแค่ตัวเดียว และเป็นประโยคเดี่ยว อยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง ไม่ต้องใช้อะไรมาเติม มาขยาย หรือมาช่วย

ยกตัวอย่างเช่น
She reads. (เธออ่าน)

ซึ่งไม่ว่าจะมีคำคุณศัพท์หรือว่ามีกรรมของประโยคตามท้ายมาก็ไม่ทำให้ประโยคนี้กลายเป็นประโยคซับซ้อนได้แต่อย่างใด ดังนั้นรูปแบบแรกให้จำไว้นะจ๊ะ “ประธาน+กริยา” ส่วนถ้าจะมีอะไรเสริมขึ้นมาอีกนั้นก็ดูได้จากตัวอย่าง

She reads a book with a red cover.
(เธออ่านหนังสือปกสีแดง)

ในกรณีนี้แม้ว่าจะมีนามหลายตัวและมีคำเชื่อม มันก็ยังคงเป็นประโยคความเดียว ไม่ใช่ประโยคที่ซับซ้อนจ้า ฉะนั้นประโยคแบบนี้ก็สามารถเขียนได้ในอีกรูปแบบคือ “ประธาน+กริยา+กรรม/ส่วนขยาย”

Compound Sentences (ประโยคความรวม)

ประโยคความรวมคือประโยคที่ประกอบด้วยประโยคความเดียวสองประโยคโดยที่มีคำเชื่อมอย่างเช่นคำว่า but คำว่า or คำว่า and อยู่ในประโยคด้วย ยกตัวอย่างเช่น

The boy is going left and the girl is going right.
(เด็กชายกำลังไปทางซ้ายและเด็กหญิงกำลังไปทางขวา)

ทั้งสองวลีสามารถอยู่แยกกันได้แต่ก็นำมารวมกันได้เช่นกัน ประโยคดังกล่าวนี้จึงมีลักษณะเป็นประโยคความรวม รูปแบบก็ไม่อยาก เพียงแค่เขียนประโยคความเดียวสองประโยคแล้วนำมาเชื่อมกันด้วยคำเชื่อมนั่นเอง

Complex Sentences (ประโยคความซ้อน)

ประโยคความซ้อนคือประโยคชนิดที่ใช้บรรยายสิ่งของหรือว่าแนวคิดที่มากกว่าหนึ่งสิ่งขึ้นไปโดยที่จะใช้กริยาเพียงตัวเดียว ประโยคความซ้อนจะมีวลีรวมกันมากกว่าหนึ่งวลี ทั้งวลีที่อยู่เดี่ยวๆได้, วลีที่อยู่เดี่ยวๆไม่ได้

ยกตัวอย่างเช่น
“Her sister loves the dress which is designed for tall people.”
(พี่ของเธอชอบชุดที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อคนตัวสูง)

จะเห็นได้ว่าประโยคความซ้อนนี้จะปรากฏคำว่า “who, whom, which, that” เป็นคำเชื่อมส่วนขยาย ดังนั้นถ้าต้องการแต่งประโยคชนิดนี้ก็ให้เริ่มด้วยการแต่งประโยคความเดียวเอาไว้ก่อนแล้วขยายกรรมหรือประธานด้วยวลีต่าง ๆ ตามหลังคำเชื่อมส่วนขยายได้เลยจ้า

การแต่งประโยคตามลักษณะของประโยคที่แตกต่างกันไปไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เรามีพื้นฐานด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ประมาณหนึ่งก็สามารถทำให้เขาเริ่มแต่งประโยคที่ให้ใจความไม่ซับซ้อนมากมายนักได้แล้ว แต่อย่าลืมนะคะ เมื่อใช้จริงประโยคเพียงแค่ประโยคเดียวอาจจะไม่พอ ดังนั้นต้องหัดอ่านข้อความภาษาอังกฤษไว้เยอะๆ เพื่อที่จะได้เห็นรูปแบบประโยคอื่นๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ได้นอกเหนือจากที่ยกตัวอย่างนี้จ้า

คอมเมนต์ได้เลย!