4 ประเภทของย่อหน้าในภาษาอังกฤษ

13082

อยากเริ่มหัดเขียนภาษาอังกฤษกันใช่ไหมคะ? การเขียนในเบื้องต้นนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเริ่มเขียนแล้วพรืดเดียวแล้วก็มาทีเป็นร้อยๆคำได้เลย การเริ่มเขียนครั้งแรกนั้น เมื่อเราสามารถแต่งประโยคได้เป็นอย่างดีแล้ว เราก็จะเริ่มเขียนในขั้นต่อไปคือประกอบประโยคเหล่านั้นให้เป็นย่อหน้าเสียก่อน วันนี้ DailyEnglish จะมาแนะนำชนิดของย่อหน้าในภาษาอังกฤษให้ได้ทราบกันว่าการเขียนย่อหน้านั้นจะมีแบบใดบ้าง เพื่อจุดประสงค์ใดบ้างกันจ้า

paragraphs

Descriptive paragraph

Descriptive paragraph คือย่อหน้าที่ใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆ เช่น ของสิ่งนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร คนๆนี้มีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร หรือสถานที่นี้มีลักษณะเป็นอย่างไร ฯลฯ ส่วนใหญ่แล้วคำศัพท์ที่จะเลือกมาใช้ในการเขียนย่อหน้าประเภทนี้ส่วนมากจะบรรยายผ่านคุณศัพท์ที่ใช้อธิบายสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส

Narrative paragraph

Narrative paragraph คือย่อหน้าที่มีจุดประสงค์ในการบรรยายเรื่องราวต่างๆ เพราะ narrative หรือ narration หมายถึงเรื่องเล่าหรือการเล่า ย่อหน้าประเภทนี้ก็จะมีลักษณะคือเล่าเรื่องโดยมีลำดับขั้นตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้น ตอนกลางของเรื่อง เรื่อยไปจนถึงตอนจบ เรียงต่อกันไป ซึ่งการเขียนย่อหน้าประเภทนี้เราจะสามารถเห็นได้ในหนังสือที่มีการเล่าเรื่องอย่างเช่น หนังสือนิยาย เป็นต้น

Expository paragraph

Expository paragraph คือย่อหน้าประเภทที่จะเน้นวิธีการทำ วิธีใช้ หรือข้อบ่งใช้ โดยที่ตัวย่อหน้านี้จะสามารถเขียนอธิยายขั้นตอนหรือกระบวนการทำสิ่งต่างๆ ได้เป็นลำดับขั้นได้เลย ส่วนใหญ่การเขียนย่อหน้าแบบนี้จะต้องมีการหาข้อมูลก่อน แต่หากว่าคนเขียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ที่จะเขียนก็สามารถลงมือเขียนได้เลย

Persuasive paragraph

Persuasive paragraph คือย่อหน้าที่เขียนขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นตามแนวคิดที่ผู้เขียนเสนอเอาไว้ในตัวข้อเขียนนั้น ส่วนใหญ่แล้วเวลามีการเรียนการสอนเรื่องการเขียนย่อหน้า ย่อหน้าประเภทนี้มักจะถูกเน้นมากที่สุดเพราะมีประโยชน์ต่อการเขียนเรียงความเชิงวิชาการไม่น้อย เนื่องจากส่วนหนึ่งที่จำเป็นของงานเขียนเชิงวิชาการ

การเขียนย่อหน้านั้นมีหลักๆ อยู่สี่ประเภทนี้เอง การจะเลือกเขียนย่อหน้าใดๆก็ตาม อย่าลืมดูว่าเราจะเริ่มเขียนมันขึ้นมาด้วยจุดประสงค์แบบไหนนะคะ

  • ถ้าเราต้องการจะอธิบายอะไรสักอย่าง ก็ให้ใช้ descriptive paragraph
  • ถ้าเราต้องการจะบรรยายหรือเล่าเรื่อง ให้ใช้วิธีเขียนแบบ narrative paragraph
  • ถ้าเราอยากจะเขียนขั้นตอนการทำงานหรือว่าต้องการอธิบายวิธีการอะไรสักอย่างหนึ่งก็ให้ใช้ expository paragraph
  • ถ้าเราต้องการเขียนเชิงโน้มน้าว ก็ให้เขียนโดยใช้ persuasive paragraph

เลือกประเภทเขียนให้ตรงกับจุดประสงค์ของเราแล้วสารของเราก็จะไม่ผิดพลาดจ้า

คอมเมนต์ได้เลย!