การเดินทางไป “เที่ยวต่างประเทศ” เป็นอีกกิจกรรมยอดฮิตของคนทุกผู้ทุกวัย (ที่พอมีทุนทรัพย์อยู่บ้าง) กิจกรรมผ่อนคลายนี้ไม่เพียงแค่ให้ความสนุก แต่ยังสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่เราอาจหาไม่ได้จากการเที่ยวแถวบ้านเรา ทั้งการพบเจอผู้คนที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างจากเรา หรือการพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ล้วนเป็นกิจกรรมที่ให้ความบันเทิง จนถึงเรียกเหงื่อให้นักท่องเที่ยวอย่างเราได้เหมือนกัน

TRAVEL-VOCAB

คราวนี้เราจึงรวบรวมคำศัพท์ที่คนจะไปต่างประเทศควรรู้ไว้เป็นพื้นฐาน เวลาไปสนามบินที่เมืองนอกจะได้ไม่มีปัญหาว่าเจ้าหน้าที่เค้าต้องงการอะไร ตั๋วเครื่องบินมีแบบไหนบ้าง ห้องพักล่ะ ป้ายต่างๆนี่หมายความว่าไง รับรองว่าอ่านบทความรวมศัพท์ในครั้งนี้ จะทำให้การเดินทางไปต่างประเทศของทุกคนง่ายขึ้นไปอีกหนึ่งระดับแน่นอน

ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย
air ticket แอรฺ ทิคเก็ท ตั๋วเครื่องบิน
Boarding Card/ Pass บอรฺดิง คารฺด /พาส บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน
baggage / luggage แบกเกจ / ลักเกจ กระเป๋าเดินทาง
Baggage Tag แบกเกจ แท็กฺ ป้ายติดกระเป๋า
Departure lounge ดิพาทเชอ เลานจฺ ห้องพักผู้โดยสารขาออก
Embarkation Card เอ็มบารฺเคเชิน คารฺด บัตรขึ้นเครื่อง
Flight number ไฟลทฺ นัมเบอรฺ เที่ยวบิน
international flight อินเทอเนเชินนัล ไฟลทฺ เที่ยวบินระหว่างประเทศ
domestic flight โดเมสทิค ไฟลทฺ เที่ยวบินในประเทศ
window seat วินโดว ซีท ที่นั่งข้างหน้าต่าง
reservation รีเซอเวเชิน การจอง
airport แอรฺพอรฺท สนามบิน
terminal เทอมินัล สถานีปลายทาง
passenger plane พาสเซนเจอ เพลน เครื่องบินโดยสาร
airline แอรฺไลนฺ สายการบิน
steward สทิวเวิด พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
air hostess แอรฺ โฮสเทสฺ แอร์โฮสเตส
flight attendant ไฟลทฺ แอทเทนแดนทฺ พนักงานต้อนรับบนเครื่อง
seatbelt ซีทเบลทฺ เข็มขัดนิรภัย
Immigration Card อิมมิเกรเชิน คารฺด บัตรลงเครื่องบิน
Disembarkation Card ดิสเอ็มบารฺเคเชิน คารฺด บัตรลงเครื่องบิน
Landing Card แลนดิง คารฺด บัตรลงเครื่องบิน
Arrival Card อะไรฟวัล คารฺด บัตรลงเครื่องบิน
Passengers’ entrance พาสเซนเจอสฺ เอ็นทรานซฺ ทางเข้าสำหรับผู้โดยสาร
see off ซี ออฟ มาส่ง
direct flight ไดเร็ค ไฟลทฺ บินตรง
stopover สต็อปโอเวอรฺ แวะจอด
Check – in เช็ค คิน การตรวจเอกสารเมื่อขึ้นหรือลงเครื่อง
taking off เทคกิง ออฟ การบินขึ้น
landing แลนดิง การลงจอด
arrive อะไรฟ มาถึง
Customs คัสทอมสฺ ด่านศุลกากร
declare ดีแคลรฺ การแจ้งเสียภาษี
Duty free shop ดิวที ฟรี ช็อพ ร้านค้าปลอดภาษี
tax แท็กสฺ ภาษี
gate เกทฺ ประตูขึ้นเครื่องบิน
Security check ซิคิวริที เช็คฺ การตรวจหาวัตถุอันตราย
emergency exit อิเมอเจนซี เอ็กซิท ทางออกฉุกเฉิน
occupied อ็อคคิวไพดฺ (ห้องน้ำ) มีคนอยู่
Vacant เวคึนทฺ (ห้องน้ำ) ว่าง
quarantine ควอแรนทีน ด่านตรวจโรค
immigration อิมมิเกรเชิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง
Passport Number พาสฺปอรฺท นัมเบอรฺ หมายเลขพาสปอร์ต
Vaccination Certificate แวกซิเนเชิน เซอทิฟิเคทฺ บัตรรับรองการฉีดยา/วัคซีน
airsick แอรฺซิคฺ เมาเครื่องบิน
flight delay ไฟลท ดีเลยฺ เลื่อนเวลาขึ้น – ลงเครื่อง
cancel แคนเซิล ยกเลิก
carry – on / hand luggage แครี ออน / แฮนดฺ ลักเกจ กระเป๋าเดินทางที่ถือขึ้นเครื่องได้
first aid เฟิสทฺ เอดฺ การปฐมพยาบาล
en route อางรูท ระหว่างทาง
aboard อะบอรฺด อยู่บนเครื่อง
aircraft แอรฺคราฟทฺ อากาศยาน
reconfirm รีคอนเฟิรฺม ยืนยันอีกครั้ง
Country of origin คันทรี ออฟ ออริจิน ประเทศที่เกิด
Customs declaration คัสทอมสฺ ดีแคลเรเชิน ใบแจ้งรายการสิ่งของนำเข้า
departure tax ดิพาทเชอ แท็กสฺ ภาษีขาออก
destination เดสทิเนเชิน จุดหมายปลายทาง
long haul route ลอง ฮอล รูท การเดินทางระยะไกล
package tour แพกเกจฺ ทัวรฺ การท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย
ticket agent ทิคเก็ท เอเจ้นทฺ ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว
time – table ไทม เทเบิล ตารางเวลา
tour operator ทัวรฺ ออเพอเรเทอร์ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
upright position อัพไรทฺ โพซิเชิน นั่งตัวตรง
visa วีซา ตราประทับบนหนังสือเดินทาง
Charter plane ชารฺเทอ เพลน เครื่องบินเช่าเหมาลำ
ramp แรมพฺ บันไดขึ้นลงเครื่องบิน
standby สแทนดฺบาย ผู้สำรองที่นั่งจากคนที่อาจสละสิทธิ์
local time โลคอลไทมฺ เวลาท้องถิ่น
aisle – seat ไอเซิล ซีท ที่นั่งริมทางเดิน
Transit Lounge ทรานซิทฺ เลานจู ที่พักผู้โดยสารที่ต้องเปลี่ยนเครื่องบิน
connecting flight คอนเน็คทิง ไฟลทฺ เที่ยวบินต่อ
airfare แอรฺแฟรฺ ค่าโดยสารเครื่องบิน
First class เฟิรฺสทคลาส ตั๋วชั้นที่หนึ่ง
Business class บิสซิเนส คลาส ตั๋วชั้นธุรกิจ
Economy class เอ็คคอโนมี คลาส ตั๋วชั้นประหยัด
an open –end ticket แอน โอเพน เอนดฺ ทิคเก็ท ตั๋วว่างที่ยังไม่ได้ confirm
a round – trip ticket เออะ ราวดฺ ทริพฺ ทิคเก็ท ตั๋วไปกลับ
round trip ราวดฺ ทริพฺ ไปกลับ
a one – way ticket วัน เวยฺ ทิคเก็ท ตั๋วเที่ยวเดียว
One way วัน เวยฺ ทางเดียว
single room ซิงเกิล รูม ห้องเดี่ยว
double room ดับเบอล รูม ห้องคู่
single bed ซิงเกิล เบด เตียงเดี่ยว
double bed ดับเบิล เบด เตียงคู่
twin beds ทวิน เบดสฺ เตียงเดี่ยว 2 เตียง
suite สวีทฺ ห้องสูท / ห้องชุด
connecting room คอนเนคทิง รูม ห้องเชื่อม2ห้องมีประตูเชื่อมติดต่อกันได้
adjoining room แอดจอยนิง รูม ห้องที่อยู่ติดกัน

 

คอมเมนต์ได้เลย!