วันนี้  DailyEnglish ขอนำเสนอนิทานภาษาอังกฤษ พร้อมคำศัพท์น่ารู้เรื่อง หนูเมืองและหนูชนบท (The Town Mouse and the Country Mouse)

A country mouse lives in the countryside. He likes to eat fruits. He is happy.
หนูเมืองและหนูชนบท หนูนาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในชนบท มันชอบกินผลไม้ มันอยู่อย่างมีความสุข

towncountrymouse1One day, his cousin comes from the town. The country mouse gathers many fruits for the town mouse, but the town mouse does not like fruit.
วันหนึ่งญาติของหนูนามาเยี่ยมจากในเมือง หนูนารวบรวมผลไม้มากมายไว้ให้หนูบ้านกิน แต่หนูบ้านไม่ชอบกินผลไม้

“This food is horrible!” he says. “Come to the town with me, life in town is much more fun.”
 หนูบ้านบอกว่า อาหารพวกนี้ไม่อร่อยเลย เธอเข้าไปในเมืองกับฉันเถอะ ชีวิตในเมืองสนุกสนานกว่าที่นี่มากนัก

towncountrymouse2So, the country mouse follows his cousin to the town. They come to a big house. They enter under the back door. The town mouse leads the country mouse to a dining room. The table is covered with food. They start to eat up the food. The country mouse is happy.
ดังนั้นหนูนาจึงติดตามญาติของมันเข้าไปในเมือง พวกมันเดินทางมาถึงบ้านใหญ่หลังหนึ่ง พวกมันมุดลอดใต้ประตูหลังบ้านเข้าไปในบ้าน หนูบ้านพาหนูนาเข้ามาในห้องรับประทานอาหาร บนโต๊ะอาหารมีอาหารวางอยู่มากมาย พวกมันเริ่มกินอาหารเป็นการใหญ่ หนูนารู้สึกมีความสุข

“This food is delicious!” he says. Suddenly, there is a noise. The mice run to hide behind the food.
มันพูดว่า อาหารพวกนี้ช่างอร่อยเหลือเกิน! ทันใดนั้นมีเสียงบางอย่างดังแว่วเข้ามา หนูทั้งสองวิ่งไปหลบซ่อน

“Keep very still,” says the town mouse. The country mouse is very afraid. A cat comes into the room. He looks around the room. The cat jumps up on the table.
อยู่หลังกองอาหาร หนูบ้านบอกหนูนาว่า อยู่เฉย ๆ ไว้นะ หนูนารู้สึกกลัวมาก แมวตัวหนึ่งเดินเข้ามาในห้องอาหาร มันหันไปมองรอบ ๆ ห้อง แมวตัวนั้นกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะอาหาร

towncountrymouse3“Run!” cries the town mouse. The mice run into a mouse hole.
หนูบ้านร้องว่า วิ่งหนีเร็ว! หนูทั้งสองวิ่งเข้าไปในรูหนู

“Good-bye, cousin” says the country mouse. “I am going back to the country. There, it is quiet and safe.”
หนูนาพูดกับหนูบ้านว่า ลาก่อนน่ะ ญาติที่รัก ฉันกำลังจะกลับไปที่ชนบท ที่นั่นมันปลอดภัยและเงียบสงบดีกว่าที่นี่

Moral of the story: It is better to live a simple, quiet life than a rich, dangerous one.
นิทานเรื่องสอนให้รู้ว่า ความพอดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เลิศที่สุด..ชีวิตที่เพียงพอและเรียบง่ายย่อม เป็นสุขกว่าชีวิตที่ต้องคอยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้

countryside = เขตชนบท

cousin = ลูกพี่ลูกน้อง

horrible = แย่

dining room = ห้องอาหาร

delicious = อร่อย

still = นิ่ง

afraid = กลัว

คอมเมนต์ได้เลย!