วันนี้  DailyEnglish ขอนำเสนอนิทานภาษาอังกฤษ พร้อมคำศัพท์น่ารู้เรื่อง ทรัพย์ในดิน (The Treasure in the Field) 

treasure1There was a farmer who had three sons. All of his sons were very lazy, and no one helped his father to work in the field. No one cared to do any work. They only ate and slept. The farmer was very sad that his sons were lazy.
ชาวนาผู้หนึ่งมีลูกชายอยู่สามคน ลูกชายของเขาทุกคนล้วนเป็นคนเกียจคร้าน จึงไม่มีใครไปช่วยพ่อของเขาทำงานในท้องนาเลย ทุกคนเอาแต่กินกับนอนเท่านั้น ชาวนารู้สึกเสียใจมากที่ลูก ๆ ของเขาเป็นเช่นนี้

One day the farmer became very ill. He called his three sons to tell them something.
วันหนึ่งชาวนาเกิดล้มป่วยลงอย่างกะทันหัน เขาจึงเรียกลูกชายทั้งสามคนเข้ามาสั่งความ

“I have a treasure for you but it is buried in the field. After I die you may dig it up,” the farmer said then and died.treasure2
 พ่อฝังสมบัติทั้งหมดที่จะยกให้พวกเจ้าไว้ในท้องนา เมื่อพ่อตายไปแล้วพวกเจ้าจงไปขุดหากันเอาเองเถิด บอกแล้วชาวนาก็สิ้นใจตาย

The three boys went to the field and dug the ground. They dug all day trying to find the treasure, but did not find anything.
ลูกชายทั้งสามของชาวนาจึงพากันไปขุดหาสมบัติในท้องนาตามที่พ่อบอก พวกเขาช่วยกันขุดหาตั้งแต่เช้าจรดค่ำ แต่ก็ไม่พบสมบัติที่มีค่าอะไรเลย

Next day they went to the field again and dug the ground more, but they did not find any treasure.
วันรุ่งขึ้น พวกเขาก็พากันออกไปขุดหาสมบัติอีก แต่ยังคงไม่พบอะไรเลยเช่นเดิม

The boys dug the field for many days. They did not find any treasure.
ลูกชายทั้งสามของชาวนา ต่างช่วยกันขุดหาอยู่เช่นนี้ต่อไปอีกหลายวัน แต่ก็ปรากฏว่าไม่พบสมบัติอะไรเลย

Finally, the eldest son said, “Let us stop digging. We should grow corn in our field.”
ในที่สุดพี่ชายคนโตจึงพูดปรึกษากับน้อง ๆ ของเขาว่า พี่ว่าเราเลิกขุดหาสมบัติกันแล้วหันมาปลูกข้าวโพดกันดีกว่า

treasure3So they brought corn seeds and sowed them in the land they had been digging. After one month, the field was full of green corn seedlings. Three months later, the plants bore corn and when the corn was ripe, the whole field became bright yellow.
พวกเขาจึงนำเอาเมล็ดข้าวโพดมาหว่านลงในผืนดินที่ถูกขุดคุ้ยไว้แล้วนั้น หนึ่งเดือนต่อมา เมล็ดข้าวโพดก็เริ่มงอกงามเป็นต้นกล้าเล็ก ๆ ถัดมาอีกสามเดือน ข้าวโพดก็เริ่มออกฝักแลดูเหลืองอร่ามไปทั่วท้องนา

“This is the treasure that father gave us,” they said happily.
นี่เอง คือ สมบัติที่พ่อยกให้แก่พวกเรา พวกเขากล่าวอย่างมีความสุข

Moral of the story: Nothing can be gained without effort.
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่มีอะไรที่จะได้มาง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้

ill = ป่วย

bury = ฝัง

treasure = สมบัติ

seed = เมล็ด

sow = หว่านเมล็ด

ripe = สุกงอม

คอมเมนต์ได้เลย!