วันนี้ DailyEnglish มีข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียนมาฝากครับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอนาคตของคนไทยเลยทีเดียว เพราะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาอังกฤษของคนไทยในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC

จาก ผลสำรวจจากสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ระบุว่าความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษของคนไทย อยู่ใน อันดับที่ 53 ของทวีปเอเชีย จัดอยู่ในระดับ Very Low Proficiency หรือ ความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษน้อยมาก

thaienglish-opt

ประเทศไทยตกอันดับอย่างเห็นได้ชัด จากปี 2554 อยู่อันดับที่ 42 แต่ในปี 2555 กลับตกลงมาอยู่ อันดับที่ 53

ในขณะเดียวกันเพื่อนบ้านของเราอย่างอินโดนีเซีย และเวียดนาม ก็ได้พัฒนาตนเอง จากระดับความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษน้อยมาก ไปสู่ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษน้อย เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย ถูดจัดอยู่ในระดับ High Proficiency หรือ มีความเชียวชาญสูง  ถึงแม้สองประเทศนี้จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร แต่ก็มีช่องว่างค่อนข้างมากหากเทียบกับไทยเรา

ถ้าเราไม่เร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ทัดเทียมกับเพื่อนบ้าน เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชาวไทยจะลำบากแน่ครับ  เพราะจะมีการแข่งขันสูงในตลาดแรงงาน บริษัทต่าง ๆ จะเริ่มคัดเลือกพนักงานในระดับภูมิภาคแทนการหาแรงงานในประเทศเพียงอย่างเดียว  วุฒิการศึกษาเท่ากัน เกรดเท่ากัน แต่จุดที่จะตัดสินว่าใครจะได้งาน คือความสามารถทางภาษา

รู้แบบนี้แล้วอย่านิ่งดูดาย หันมาเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษแล้วฝึกฝนวันละนิดครับ จะเห็นผลแน่นอน ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม เพราะ Better Late than Never นะครับ (เริ่มต้นช้าดีกว่าไม่ทำเลย)

ที่มา: Sanook.com

คอมเมนต์ได้เลย!