วันนี้ DailyEnglish มีข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียนมาฝากครับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอนาคตของคนไทยเลยทีเดียว เพราะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาอังกฤษของคนไทยในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC

จาก ผลสำรวจจากสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ระบุว่าความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษของคนไทย อยู่ใน อันดับที่ 53 ของทวีปเอเชีย จัดอยู่ในระดับ Very Low Proficiency หรือ ความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษน้อยมาก

ประเทศไทยตกอันดับอย่างเห็นได้ชัด จากปี 2554 อยู่อันดับที่ 42 แต่ในปี 2555 กลับตกลงมาอยู่ อันดับที่ 53

ในขณะเดียวกันเพื่อนบ้านของเราอย่างอินโดนีเซีย และเวียดนาม ก็ได้พัฒนาตนเอง จากระดับความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษน้อยมาก ไปสู่ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษน้อย เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย ถูดจัดอยู่ในระดับ High Proficiency หรือ มีความเชียวชาญสูง  ถึงแม้สองประเทศนี้จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร แต่ก็มีช่องว่างค่อนข้างมากหากเทียบกับไทยเรา

ถ้าเราไม่เร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ทัดเทียมกับเพื่อนบ้าน เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชาวไทยจะลำบากแน่ครับ  เพราะจะมีการแข่งขันสูงในตลาดแรงงาน บริษัทต่าง ๆ จะเริ่มคัดเลือกพนักงานในระดับภูมิภาคแทนการหาแรงงานในประเทศเพียงอย่างเดียว  วุฒิการศึกษาเท่ากัน เกรดเท่ากัน แต่จุดที่จะตัดสินว่าใครจะได้งาน คือความสามารถทางภาษา

รู้แบบนี้แล้วอย่านิ่งดูดาย หันมาเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษแล้วฝึกฝนวันละนิดครับ จะเห็นผลแน่นอน ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม เพราะ Better Late than Never นะครับ (เริ่มต้นช้าดีกว่าไม่ทำเลย)

ที่มา: Sanook.com

คอมเมนต์ได้เลย!