fbpx

แท็ก: traffic sign

blank

รวมคำศัพท์ “ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ” พร้อมคำแปล (Traffic Sign)

เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) หมายถึง สัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจร...