fbpx

แท็ก: คำกริยา

blank

หลักการใช้ Verb ฉบับเข้าใจง่าย

การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนถ้าจะให้เข้าใจง่ายนั้น รูปประโยคจะต้องประกอบไปด้วย ประธาน (subject) +...