โดยสถิติแล้ววิชาอันดับแรกๆที่นักเรียนส่วนใหญ่ชอบมักเป็นพละ ศิลปะ ดนตรี ส่วนวิชาสุดขยาดของนักเรียนน่ะเหรอคะ หึหึ ติดอันดับรั้งท้ายเสมอ ถ้าถามนักเรียนสิบคน นี่เชื่อว่าเจ็ดคนต้องบอกว่าเกลียดสองวิชานี้ ไม่ก็วิชาใดวิชาหนึ่ง  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หรือจะเถียง? 555 (ไม่ใช่อะไรค่ะ นี่ก็ไม่ถูกกับคณิตมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเหมือนกัน เศร้า)

ทีนี้คำถามยอดฮิตในการพูดคุยหนึ่งที่มักถามกันในหมู่นักเรียนก็คือ

“What is your favorite subject?”
(วอท อิสฺ โยรฺ แฟฟวริท ซับเจ็คฺ) คุณชอบเรียนวิชาอะไร

ใครตอบได้บ้างคะว่าตัวเองชอบเรียนวิชาอะไร ถ้าตอบได้เก่งมาก ปรบมือให้ แต่ถ้าไม่วันนี้พวกเรา DailyEnglish ได้รวบรวมชื่อวิชาต่างๆมารวมกันไว้ให้เราได้รู้จักไว้กัน คำไหนไม่รู้จดไว้เลยนะคะ

School subject (สคูล ซับเจคฺ) วิชาในห้องเรียน

ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย
reading รีดดิง วิชาการอ่าน
writing ไรททิง วิชาการเขียน
literature ลิทเทรเชอ วิชาวรรณกรรม
Thai language ไท แลงเกวจฺ วิชาภาษาไทย
English อิงลิชฺ วิชาภาษาอังกฤษ
French เฟรนชฺ วิชาภาษาฝรั่งเศส
German เจอแมน วิชาภาษาเยอรมัน
Japanese เจแพนนีสฺ วิชาภาษาญี่ปุ่น
Chinese ไชนีสฺ วิชาภาษาจีน
social studies โซเชียล สตาดีสฺ วิชาสังคม
sociology โซสิออลอจี สังคมวิทยา
anthropology แอนโธรพอลอจี มานุษยวิทยา
history ฮิสทรี วิชาประวัติศาสตร์
economics เอ็คคอนอมิคฺส วิชาเศรษฐศาสตร์
business study บิสฺเนสฺ สตาดี วิชาธุรกิจศึกษา
citizenship ซิทีเซ็นชิพฺ วิชาหน้าที่พลเมือง
geography จีออกราฟฟี วิชาภูมิศาสตร์
Religious education รีลิเจียส เอ็ดดุเคเชิน วิชาศาสนา
archaeology อารฺคีโอโลจี วิชาโบราณคดี
health and hygeine เฮลธฺ แอนดฺ ไฮจีน วิชาสุขศึกษา
math / mathematics แมธฺ / แมธฺเธอะแมทิคสฺ วิชาคณิตศาสตร์
science ไซเอินสฺ วิชาวิทยาศาสตร์
physics ฟิสิกสฺ วิชาฟิสิกส์
biology ไบออโลจี วิชาชีววิทยา
chemistry เคมมิสทรี วิชาเคมี
dance แดนซฺ วิชานาฏศิลป์
PE / physical education พีอี / ฟีซิคัล เอ็ดดุเคเชิน วิชาพลศึกษา
boy scout บอย สเคาทฺ วิชาลูกเสือ
girl guide เกิรล ไกดฺ วิชาเนตรนารี ยุวกาชาด
art อารทฺ วิชาศิลปะ
botany โบทานี วิชาเกษตร
home economics โฮม เอ็คคอนอมิคฺ วิชาการงานอาชีพ
computer science คอมพิวเทอรฺ ไซเอินสฺ วิชาคอมพิวเตอร์
Information and communication technology (ICT) อินฟอเมเชิน แอนดฺ คอมมิวนิเคเชิน เทคนอลอจี (ไอซีที) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
music มิวซิคฺ วิชาดนตรี
drama ดรามา วิชาการแสดง
psychology ไซคอลอจี วิชาจิตวิทยา
woodwork วูดเวิรคฺ วิชางานไม้
guidance ไกดฺแดนซฺ วิชาแนะแนว

เป็นยังไงบ้างคะ ครบทุกวิชาที่เคยได้เรียนกันมาหรือเปล่า ทีนี้ถ้าใครถามว่า What is your favorite subject? ก็ตอบเค้าไปเลยค่ะว่า My favorite subject is… (มาย แฟฟวริท ซับเจ็คฺ อิส…ตามด้วยชื่อวิชาที่ชอบ) ง่ายๆแค่นี้เอง อันนี้แค่วิชาหลักๆที่พบเจอบ่อยๆในโรงเรียนนะคะ ถ้าใครที่มีแตกต่างจากนี้อย่าลืมเอาวิชาเหล่านั้นมาแชร์ให้เรารู้จักบ้างนะคะ

คอมเมนต์ได้เลย!