หลายคนอาจจะมีความใฝ่ฝันที่จะได้เรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นระดับอุดมศึกษา ในประเทศไทยแทบทุกมหาวิทยาลัยมีคณะที่เปิดสอนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก แล้วการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงนี้ก็อาจจะสงสัยกันใช่หรือไม่ว่าเขามีการเรียนการสอนกันอย่างไร อันดับแรกเลยการเรียนภาษาอังกฤษในคณะอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ไม่ใช่การเรียนไวยากรณ์ คำศัพท์ และบทสนทนาอีกต่อไปแล้วนะจ๊ะ แต่เขาแบ่งเรียนกันอย่างนี้

englishincollege

Skill (ทักษะ)

ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากวิชาบังคับของมหาวิทยาลัยที่ต้องเรียนกันทุกคนแล้ว เมื่อเข้ามาเรียนสาขาเฉาะ แขนงแรกที่เราจะเจอเลยก็คือวิชาที่เน้นฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเรา โดยที่จะแบ่งเป็น 3 ทักษะใหญ่ ๆ นั่นก็คือการเขียน การฟังและการพูด และสุดท้ายก็คือการแปลนั่นเองจ้า

การเขียนนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่การเขียนเป็นย่อหน้า เรื่อยไปจนถึงการเขียนงานวิชาการเลยทีเดียว โดยที่ระเบียบบังคับและระดับภาษาก็จะยากขึ้นเรื่อย ๆ ข้อดีของการเรียนการเขียนอย่างเข้มข้นก็คือเราจะสามารถผลิตงานเขียนภาษาอังกฤษออกมาได้อย่างสละสลวยสวยงามปานเจ้าของภาษาทีเดียว ส่วนการอ่านก็จะควบคู่มากับการเขียนนั่นเอง

การฟังและการพูด จะเน้นทักษะทั้งสองอย่างเท่า ๆ กัน โดยส่วนใหญ่วิชาเหล่านี้จะมีอาจารย์ผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาซะส่วนใหญ่เพื่อที่จะให้เราได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่นั่นเอง

ส่วนการแปลนั้น จะเรียนทั้งการแปลเบื้องต้นไปจนถึงการแปลระดับสูง ทั้งแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและแปลกลับจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย และยังมีสารให้แปลหลากหลายชนิดอีกด้วย สาขานี้เป็นประโยชน์มาก ๆ เลย

Linguistics (ภาษาศาสตร์)

ศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่สำคัญอยู่ไม่น้อยก็คือภาษาศาสตร์ ดังนั้นเมื่อเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยก็จะมีรายวิชาที่เปิดสอนภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้วย โดยเริ่มจากการเรียนหลักภาษาศาสตร์ของภาษาอังกฤษทั่วไป แล้วเจาะลงไปที่การเรียนสัทศาสตร์ อรรถศาสตร์ ไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์เชิงสังคม ฯลฯ ซึ่งจะเป็นรากฐานให้ผู้ที่สนใจเรียนภาษาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้จ้า

Literature (วรรณคดี)

แขนงสุดท้ายที่ใคร ๆ ก็บ่นว่ายากสุด ๆ ก็คือสายวรรณคดีนี่เอง ไม่ว่าจะเรียนภาษาใดก็ตาม วัฒนธรรมที่มาคู่กับภาษาก็คือวรรณคดีนั่นเอง หากเรียนภาษาไทยก็ต้องเจาะจงเรียนวรรณคดีไทยเรื่องเด่น ๆ เอาไว้ การเรียนภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกัน หลักสูตรการเรียนการสอนก็จำเป็นจะต้องคัดสรรวรรณกรรมเรื่องเด่น ๆ มาให้ได้ศึกษากัน

ประเภทของวรรณคดีที่นำมาศึกษาก็จะมีทั้งบทละคร นิยาย และกวีนิพนธ์ ส่วนที่ใคร ๆ ก็บ่นกันหนักหนาว่ายากนั้นก็เป็นเพราะว่า เราจำเป็นต้องอ่านตัวบทให้เข้าใจ และหลังจากนั้นต้อง “วิเคราะห์” วรรณคดีเหล่านั้นที่ได้อ่านด้วย ดังนั้นแล้วสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนวรรณคดีหรือมีพื้นฐานการอ่านที่ไม่แน่นพอก็จะมองว่าการเรียนทางด้านวรรณคดีภาษาอังกฤษยากพอตัวอยู่เหมือนกันจ้า

เห็นไหมล่ะคะว่าการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องหมู ๆ เลย เพราะต้องเรียนอย่างเจาะลึกและละเอียดสุด ๆ ทางที่ดีหากใครที่ต้องการจะเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ก็เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมความรู้กันไปก่อนตั้งแต่เนิ่น ๆ นะจ๊ะ จะได้รับมือกับการเรียนได้สบาย ๆ ไม่ต้องเป็นทุกข์ 😉

คอมเมนต์ได้เลย!