ถ้าเปิดหาความหมายของคำว่า wish (วิชฺ) ถ้าเป็นคำกริยาจะหมายถึง ปรารถนา ต้องการ หวังว่า หรือนึกอยาก ในขณะที่ถ้าทำหน้าที่เป็นคำนามจะหมายถึงความต้องการ ความประสงค์ ความปรารถนา ก็ถือได้ว่าจะเป็นคำนามหรือกริยาความหมายก็ยังคงวนเวียนในในเรื่องของความต้องการ

โครงสร้างที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ทุกคนสามารถเอาไปลองใช้กันได้นะคะ เอาไว้เผื่อเบื่อคำว่า want ก็แทนกันได้อยู่ ไปดูโครงสร้างทั้งหมดที่เราสามารถเอาไปใช้ได้กันเลย

wish-sentences

1. wish + to + infinitive / wish + กรรม + to + infinitive

แบบแรกเลยคือ wish แล้วตามด้วย to กับกริยาช่องที่ 1 ความหมายก็ปกติคือบอกว่า ต้องการทำอะไร ในประโยคนี้มีค่าเท่ากับคำว่า want ที่แปลว่าต้องการ

เช่น I wish to see the manager. (ฉันต้องการพบผู้จัดการ)

ในบางครั้งก็อาจจะมีกรรมหรือใครที่ถูกต้องการให้ทำสิ่งนั้นเข้ามาใส่ก็ได้

เช่น I do not wish you to publish this article. (ฉันไม่ต้องการให้คุณตีพิมพ์เรื่องนี้)

2. wish + simple past (Subject +V.2)

แม้จะเป็นการแสดงความต้องการเหมือนกัน แต่กรณีที่ wish ตามด้วยประโยคในภาคอดีต จะมีความหมายว่า เราอยากให้เหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน หรืออนาคตแตกต่างออกไป

เช่น I wish I had the time to do it.
(ฉันหวังว่าฉันจะมีเวลาทำสิ่งนี้นะ ซึ่งฉันหวังว่าฉันจะมีเวลาในตอนนี้ หรือในอนาคต)

3. wish + past continuous (Subject + was/were + V.ing)

เป็นการแสดงความต้องการในสิ่งที่กำลังอยากจะกระทำบางอย่างในตอนนี้ หรือในอนาคต

เช่น I wish I was eating Spanish food in Barcelona.
(ฉันหวังว่าในตอนนี้ (หรือในอนาคต) ฉันจะกำลังกินอาหารสเปนที่บาเซโลนา)

4. wish + past perfect (Subject + had + V.3)

ความต้องการในแบบนี้จะเป็นลักษณะว่าเราเสียดาย แสดงความต้องการที่จะเปลี่ยนเหตุการณ์ในอดีตที่มันผ่านมาแล้ว และไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้ว

เช่น I wish I hadn’t said that.
(ฉันหวังว่าในตอนนั้นฉันไม่น่าจะพูดอย่างนั้นเลย มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และคนพูดหวังว่าอยากจะแก้ไขทันได้)

5. wish + would /could + infinitive

แบบสุดท้ายนี้แสดงให้เห็นความไม่พอใจในเหตุการณ์ปัจจุบัน และหวังที่จะเปลี่ยนมัน แต่ก็ทำได้แค่คิดเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้ว

เช่น He wishes his dog would behave.
(เขาหวังว่าสุนัขของเขาจะทำตัวดีๆ แต่ในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้)

I wish I could speak German.
(ฉันหวังว่าฉันจะสามารถพูดภาษาเยอรมันได้ ซึ่งในตอนนี้ฉันพูดภาษาเยอรมันไม่ได้)

อันที่จริงประโยค wish พวกนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะคะ เพราะพื้นฐานเหมือนกันคือแสดงความต้องการ ต่างกันก็แค่เพียงช่วงเวลานิดหน่อย ขอเพียงเข้าใจไวยากรณ์หลักๆเบื้องต้นได้บ้างแค่นี้การใช้ประโยค wish เพื่อแสดงความต้องการก็ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก Language Learning Base

คอมเมนต์ได้เลย!