ในปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัฒนาไปไวมาก เราจะพบว่ามีสื่อที่ช่วยในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเกิดขึ้นมากมาย ที่มีชื่อเสียง เช่น Pimsleur, Teach Yourself, Assimil และ Michel Thomas เป็นต้น สื่อเหล่านี้เหมาะใช้ในการฝึกหรือเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง (self-learning หรือ self-teaching) แต่คำถามคือจะเลือกยี่ห้อไหนดี อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสไตล์การเรียนภาษาของผู้อ่านแต่ละคน แต่ละยี่ห้อมีรูปแบบวิธีถ่ายทอดเนื้อหาต่างกัน จึงเหมาะกับผู้เรียนที่ต่างกัน สำหรับบทความนี้ ผมจะพูดถึง Rosetta Stone ซึ่งเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เราจะมาดูกันว่า Rosetta Stone เป็นอย่างไร และคุณสมบัติต่างๆ ช่วยให้เราพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างไร

รูปจาก www.rosettastone.com

Rosetta Stone เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการ 3 ข้อ คือ 1) เรียนคำ สำนวน หรือรูปแบบประโยคจากบริบท 2) นำคำ สำนวน หรือรูปแบบประโยคนั้นๆ มาใช้กับทักษะพื้นฐานทั้งสี่ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และ 3) เรียนคำ สำนวน หรือรูปแบบประโยคใหม่จากคำ สำนวน หรือรูปแบบประโยคที่เรียนไปแล้วก่อนหน้านี้

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำ สำนวน หรือประโยคจากรูปภาพ (บริบท) รวมถึงได้ฟังการออกเสียงคำ สำนวน หรือประโยคนั้นๆ ด้วย

rosetta stone 02

รูปจากแชแนล DerErdnussKrieger บน Youtube

วิธีนี้เป็นวิธีเดียวกันกับที่เด็กทารกและเด็กเล็กเรียนรู้ภาษาในช่วงแรก พ่อแม่จะพูดซ้ำไปซ้ำมา ในขณะที่ลูกก็จะได้ยินซ้ำไปซ้ำมา ได้พูดตามซ้ำไปซ้ำมา และได้เห็นภาพเดิมๆ อยู่เสมอ

นอกจากนี้ Rosetta Stone ยังมีแบบฝึกหัดให้เราจับคู่คำ สำนวน หรือประโยคให้ตรงกับรูปภาพ รวมถึงเติมคำที่หายไปด้วย

rosetta stone 03

รูปจากแชแนล Marcos Garcia บน Youtube

ผู้เรียนจึงได้พัฒนาทักษะด้านแกรมม่าและการเขียนขั้นพื้นฐานด้วยเช่นกัน เสียงที่เราได้ยิน เป็นเสียงจากเจ้าของภาษา ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าเป็นการออกเสียงที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถบันทึกเสียงของตัวเองโดยใช้ไมโครโฟนได้ เพื่อเปรียบเทียบว่าการออกเสียงของตัวเองใกล้เคียงหรือเหมือนกับการออกเสียงของเจ้าของภาษาแค่ไหน

จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนจะได้นำคำ สำนวน หรือประโยคที่เรียนในแต่ละบทมาใช้กับการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นวิธีที่บูรณาการครบถ้วน ดังนั้น เมื่อทำแบบฝึกหัดที่มีอยู่เป็นประจำ ผู้เรียนจึงสามารถจำและเข้าใจคำ สำนวน และประโยคต่างๆ ได้โดยไม่ต้องท่องเป็นนกแก้วนกขุนทอง หากแต่จำเอาจากบริบทที่เคยเห็น เคยอ่าน หรือเคยได้ยิน

อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านต้องคำนึงอยู่เสมอว่าจุดประสงค์หลักของการใช้สื่อประเภทนี้คือใช้ฝึกหรือเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้น ดังนั้น หากคาดหวังว่าจะสามารถพูดกับเจ้าของภาษาหรือชาวต่างชาติได้คล่องภายในเวลาอันรวดเร็ว คงเป็นไปไม่ได้ เพราะความสามารถในการพูดโต้ตอบกับเจ้าของภาษาหรือชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีบุคคลเหล่านี้มาอยู่ตรงหน้าเพื่อให้เราได้ฝึกพูดด้วย

และนี่ก็คือลักษณะกับประโยชน์ของ Rosetta Stone หวังว่าข้อมูลที่ผมบอกไปคร่าวๆ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังตัดสินใจจะซื้อสื่อสำหรับการเรียนรู้ภาษาไม่มากก็น้อยนะครับ ในปัจจุบัน Rosetta Stone มีอยู่ในรูปแบบที่เป็นแอพบนมือถือด้วย คุณจึงสามารถฝึกภาษาได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ขอให้สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษนะครับ

คอมเมนต์ได้เลย!