ภาษาอังกฤษนั้นเวลาจะเขียนให้ถูกต้องจริงๆ แล้ว ไม่ใช่แค่เขียนด้วยหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องและคำศัพท์ที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ว่ายังต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) และการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (Capitalization) ให้ถูกต้องด้วย เพราะในภาษาอังกฤษนั้นก็มีแบบแผนวิธีการใช้สิ่งเหล่านี้ที่ตายตัวไว้แล้วเช่นกัน วันนี้ DailyEnglish จะเล่าให้ฟังว่าเขามีวิธีใช้เจ้า Punctuations และ Capitalization กันอย่างไร

punctioncapitalization

Punctuation (เครื่องหมายวรรคตอน)

  • Full stop (.) – ใช้ปิดท้ายประโยค ในภาษาอังกฤษเมื่อจบประโยคแล้วต้องตามด้วย full stop ไม่มีข้อยกเว้น
  • Comma (,) – ใช้คั่นสิ่งที่จะแจกแจงเป็นลำดับ / ใช้คั่นระหว่างชื่อเฉพาะ / คั่นระหว่างประโยค
  • Colon (:) – ใช้ก่อนที่จะแจกแจงลำดับรายการ เช่น the following words are animals: bird, cow, lion เป็นต้น
  • Semicolon (;) – ใช้เชื่อมสองประโยค (คล้ายๆ จุด full stop) / ใช้แทน comma
  • Hyphen (-) – ใช้เชื่อม compound word และคำที่ต้องเติม prefix / ใช้เพื่อแยกพยางค์หรือต่อประโยคที่ไม่พอบรรทัด
  • Dash (–) – เน้นข้อความที่แทรกเข้ามา

Capitalization (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่)

  • ขึ้นต้นประโยค: เมื่อขึ้นต้นประโยคใด ๆ ก็ตาม ต้องใช้ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่เสมอ
  • ชื่อเฉพาะ: ชื่อเฉพาะของคน สถานที่ และชื่อเฉพาะอื่น ๆ ไม่ว่าจะวางเอาไว้ตรงไหนของประโยคก็ต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่
  • ชื่อยศ/ตำแหน่ง: ตำแหน่งหรือยศใด ๆ เช่น Professor, Doctor ฯลฯ ให้ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม: หลักการใช้ Capitalization แบบละเอียดยิบ!

ทั้งสองอย่างนี้เหมือนจะเป็นรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการเขียนก็จริง แต่ว่าละเลยไม่ได้และจำเป็นมาก ๆ ที่จะต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะ เพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจากเครื่องหมายวรรคตอนหรือแม้กระทั่งการขึ้นตัวใหญ่ในงานเขียนต่างๆ นั้นอาจจะทำให้สารที่เราต้องการสื่อผิดพลาดไปได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียว

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ให้จำข้อบังคับเหล่านี้เอาไว้แล้วอย่าลืมนำไปใช้เวลาเขียนภาษาอังกฤษกันนะจ๊ะ

คอมเมนต์ได้เลย!