การเขียนย่อหน้าก็เกือบจะเหมือนกับการเขียนเรียงความ เป็นการเขียนที่อยู่ในระดับที่เล็กกว่า สั้นกว่า และส่วนใหญ่จะมีประเด็นหลักๆ ในการเขียนเพียงแค่ประเด็นเดียวเท่านั้น แต่ถึงอย่างนั้นองค์ประกอบของย่อหน้าก็ยังมีหลายส่วนคล้าย ๆ กับการเขียนเรียงความอยู่ดี โครงสร้างของย่อหน้านั้นจะมีสี่ส่วนหลักๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ

paragraphenglish

The Topic Sentence

ประโยคที่เรียกว่า Topic Sentence นี้ส่วนใหญ่แล้วจะวางอยู่เป็นประโยคแรกของย่อหน้าเลย (แต่ว่าก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป) ประโยคนี้ควรจะเป็นประโยคที่เขียนขึ้นมาอย่าง “กว้างๆ” ที่สุดในย่อหน้านั้น เพราะมันจะนำเราเข้าไปสู่เนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงกว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการจะเขียนย่อหน้าเกี่ยวกับหนังสือ Topic sentence ของเราก็จะประมาณว่า “Books, as we all know, are categorized into two types.” ซึ่งประโยคในลักษณะนี้จะขึ้นเป็นประโยคแรกๆ ในย่อหน้า

Supporting Sentence

ประโยคชนิดที่เรียกว่า “Supporting Sentence” ก็คือประโยคที่สนับสนุน “Topic sentence” ที่เขียนเอาไว้ก่อนนั่นเอง เมื่อเราอ่านประโยคแรกของย่อหน้า เราจะคาดการณ์ว่าสิ่งที่ตามมาจะต้องบอกสิ่งที่เกริ่นเอาไว้ก่อนหน้านี้ supporting sentence จะมีมากกว่าหนึ่งประโยคก็ได้ ลองพิจารณาจากประโยค “Books, as we all know, are categorized into two types.” ประโยคที่ตามมาก็ควรจะให้ข้อมูลที่มากขึ้นจากที่เกริ่นไว้ ยกตัวอย่างเช่น “One is called fiction; another is called non-fiction.”

Details

ส่วนนี้คือส่วนสำคัญ เพราะเป็นส่วนที่เราต้องใส่เนื้อหาหลักๆ ลงไป ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเขียน supporting sentence อย่างเช่นในกรณีนี้ถ้าเราพูดถึงหนังสืออยู่ เราก็อาจจะบรรยายถึงลักษะของหนังสือทั้งสองชนิด

Concluding Sentence

ประโยคสำหรับปิดย่อหน้าหรือ Concluding sentence นี้ เราต้องรวบประเด็นทั้งหมดที่เราเขียนในย่อหน้า หรือว่าเขียนทิ้งท้ายเพื่อส่งไปยังย่อหน้าต่อไป (ในกรณีเขียนเรียงต่อกันเป็นเรียงความ) หรือถ้าเขียนให้จบเพียงย่อหน้าเดียวก็ต้องเขียนขมวดหรือย้ำเพื่อปิดประเด็นให้จบ

การเขียนย่อหน้านั้นไม่ยากเลยในเชิงปริมาณเพราะเราไม่จำเป็นต้องเขียนอะไรมาก แต่ในเชิงเนื้อหาแล้วการเขียนย่อหน้าดูจะลำบากกว่าการเขียนเรียงความนิดหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว เพราะเราจำเป็นที่จะต้องเขียนอย่างรวบรัดและให้ได้ใจความที่สุด ดังนั้นหากจะเขียนย่อหน้าแล้วก็ควรต้องจัดการปริมาณข้อมูลของตัวเองให้ดีด้วยนะคะ เพื่อที่ย่อหน้าของเราจะไม่ยาวจนเกินไป หรือโหรงเหรงไร้ข้อมูลจนเกินไป

อ่านเพิ่มเติม: องค์ประกอบของเรียงความมีอะไรบ้าง?

การเขียนที่ดีนอกจากจะต้องเข้าใจลำดับและองค์ประกอบของการเขียนแล้ว การจัดการข้อมูลนี่ล่ะคือสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งทีเดียว เพราะเราต้องการเขียนเพื่อนำเสนอเนื้อหา และการจะนำเสนอเนื้อหาให้สำเร็จได้นั้น การตระเตรียมข้อมูลคือสิ่งสำคัญเป็นอันดับต้นๆ จ้า

คอมเมนต์ได้เลย!