46 ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน

81631

บทความนี้ขอเอาใจมนุษย์เงินเดือนด้วยการรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานกันค่ะ โดยเฉพาะหนุ่มสาวออฟฟิสที่ต้องทำงานกับชาวต่างชาติ บางทีอยากขอยืมของหรือเบิกอุปกรณ์สำนักงานบางอย่างมาใช้ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร เพราะบางอย่าง เราก็ใช้ชื่อทับศัพท์เป็นชื่อยี่ห้อบ้าง หรือบางทีก็ไม่รู้ศัพท์บ้าง ครั้นจะใช้ภาษามือทำท่าทำทางก็ดูจะเสียเวลานาน ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ การจดจำคำศัพท์เหล่านี้ แล้วเอาไปใช้ให้คล่องนั่นเองค่ะ!

Office Equipment Vocabularies

officevocabularies

PEN
เพน
ปากกา

PENCIL
เพน’เซิล
ดินสอ

PENCIL SHARPENER
เพน’เซิล ฌา-เพะเนอะ
กบเหลาดินสอ

PENCIL POT
เพน’เซิล พ็อท
กระป๋อง/ถ้วย สำหรับใส่ดินสอ

ERASER
อิเรซ’เออะ
ยางลบ

WHITEOUT
ไวท์ เอาท์
น้ำยาลบคำผิด

CORRECTION PEN
เคาะ เรค’เชิน เพน
ปากกาลบคำผิด

HIGHLIGHTER
ไฮ’ไลท์’เออะ
ปากกาสีสำหรับเน้นข้อความ

NOTEBOOK
โนท’บุค
สมุดบันทึก

PAPER CLIP
เพ’เพอะ คลิป
ลวดหนีบกระดาษ

POST-IT NOTES
โพสต์ อิท โนท
กระดาษโพสต์อิท (กระดาษโน้ตเตือนความจำ)

BINDER CLIP
ไบ’เดอะ คลิป
คลิปหนีบกระดาษ/เอกสาร

STAPLER
สเท’เพลอะ
ที่เย็บกระดาษ

STAPLES
สเท’เพิล
ลวดเย็บกระดาษ

STAPLE REMOVER
สเท’เพิล รีมูฟว์’เออะ
ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ

RUBBER STAMP
รับ’เบอะ สแทมพ์
ตรายาง

STAMP RACK
สแทมพ์ แรค
ที่แขวนตรายาง

STAMP PAD
สแทมพ์ แพด
แท่นหมึกประทับตรายาง

PERMANENT INK
เพอ’มะเนินท์ อิงค์
น้ำหมึกแบบกันน้ำ

SCISSORS
ซิส’เซอซ์
กรรไกร

GLUE STICK
กลู สะทิค
กาวแบบแท่ง

DUCT TAPE
ดัคท์ เทป
เทปพันสายไฟ

ENVELOPE
เอน’วะโลพ
ซองจดหมาย

CLASP ENVELOPE
คลาสพ์ เอน’วะโลพ
ซองเอกสาร

PARCEL
พาร์’เซิล
กล่องพัสดุ

DOSSIER
ดอส’เซียร์
แฟ้มเก็บเอกสาร

CALCULATOR
แคล’คิวเล’เทอะ
เครื่องคิดเลข

HOLE PUNCHER
โฮล พันช์ ‘เชอะ
ที่เจาะรูกระดาษ

THUMBTACK
ธัม แท็ค
หมุดเหล็กติดกระดาน

PUSHPIN
พุช พิน
หมุดติดกระดาน

TAPE MEASURE
เทป เมช’เชฺอะ
ตลับเมตร

RULER
รูล ‘เออะ
ไม้บรรทัด

OFFICE DRAWER
ออฟ ฟิส ดรอ’เออะ
ลิ้นชักใส่เอกสาร

CARBON PAPER
คาร์ บอน เพ’เพอะ
กระดาษคาร์บอนที่ใช้ในการคัดลอกเอกสาร

TRANSLUCENT TRACING PAPER
แทรนซฺลู’เซินท์ เทรส’ซิง เพ’เพอะ
กระดาษไข/กระดาษลอกลาย

WHITEBOARD
ไวท์ บอร์ด
กระดานสีขาว/กระดานไวท์บอร์ด

WHITEBOARD MARKER
ไวท์ บอร์ด มาร์’เคอะ
ปากกาสำหรับเขียนไวท์บอร์ด

PRINTER
พริน’เทอะ
เครื่องพิมพ์

FAX MACHINE
แฟกซ์ มะ’ชีน
เครื่องโทรสาร

SWIVEL CHAIR
สวิฟ’เวิล
เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน

DESK
เดสค์
โต๊ะทำงาน

IN-TRAY
อิน เทร
ถาดเอกสารเข้า

OUT-TRAY
เอาท์ เทร
ถาดเอกสารออก

CUTTER
คัท’เทอะ
มีดคัตเตอร์

WIRE CUTTER
ไว’เออะ คัท’เทอะ
คีมตัดลวด

CUTTING MAT
คัท-ทิง แม็ท
แผ่นยางรองตัด

คำศัพท์เหล่านี้ หากหมั่นเขียนและหมั่นพูดอยู่บ่อยๆ ก็จะเกิดการจดจำได้แม่นยำยิ่งกว่าการนั่งท่องจำทีละตัวอีกนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมนำคำศัพท์นี้ไปใช้กันนะคะมนุษย์เงินเดือนทุกคน ☺

คอมเมนต์ได้เลย!