คำนามภาษาอังกฤษคืออะไร?

คำนาม (Noun) คือ คำที่ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ เช่น เด็กผู้หญิง (Girl)  กระต่าย (Rabbit)  ดินสอ (Pencil) โรงพยาบาล (Hospital) เป็นต้น

Noun-opt

คำนามภาษาอังกฤษมีหลากหลายประเภทค่ะ ถ้าเรารู้คำนามต่างๆเยอะขึ้น เราก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น

เพื่อให้เข้าใจง่าย เราจะแบ่งการเรียนเรื่อง คำนาม ออกเป็น 4 parts คือ

  1. คำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun)
  2. คำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun)
  3. คำนามทั่วไป (Common Noun)  และคำนามเฉพาะ (Proper Noun)
  4. คำนามที่ใช้บอกอาการ (Abstract Noun)

Nounenglish-opt

คลิ๊กเพื่ออ่านเรื่องของคำนามแต่ละประเภทด้านล่างเลย

PART 1  คำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun)

PART 2  คำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun)

PART 3  คำนามทั่วไป (Common Noun)  และคำนามเฉพาะ (Proper Noun)

PART 4   คำนามที่ใช้บอกอาการ (Abstract Noun)

คอมเมนต์ได้เลย!