เดี๋ยวนี้โลกของเราพัฒนาเรื่องการติดต่อสื่อสารได้หลายช่องทางมากมาย แต่ทุกๆคนเคยเห็นศัพท์ที่จำเป็นหรือควรรู้เวลาส่งไปรษณีย์(จดหมาย) กันมั้ยเอ่ย? วันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์สำคัญๆไว้ใช้เวลาไปส่งจดหมายกันค่ะ!

sendingmailvocabs

Post Office
ที่ทำการไปรษณีย์

Address
ที่อยู่

Mail box / Post box
ตู้ไปรษณีย์

Postal box
กล่องไปรษณีย์

Bubble wrap
แผ่นกันกระแทก

Zip code /Postal code
รหัสไปรษณีย์

Letter
จดหมาย

Mail
จดหมาย / ไปรษณีย์

Deliver
ส่ง(จดหมาย)

Receive
รับ(จดหมาย)

Paper
กระดาษ

Mail bag
ถุงไปรษณีย์

Registered mail
จดหมายลงทะเบียน

Express mail
จดหมายด่วนพิเศษ

Standard mail
จดหมายธรรมดา

Electronic mail (email)
จดหมายอิเล็กทรอนิค(อีเมล)

Voice mail
ไปรษณีย์เสียง

Spam mail / Junk mail
จดหมายขยะ

Local mail
จดหมายในประเทศ

Foreign mail
จดหมายต่างประเทศ

Post card
ไปรษณียบัตร

New year card
ส.ค.ส

Postal order
เช็คไปรษณีย์

Money order
ธนาณัติ

Package
พัสดุ / หีบห่อ /ซอง /กล่อง

Postage
ค่าส่งไปรษณีย์

Postmaster
นายไปรษณีย์

Post
ส่งไปรษณีย์ /จดหมาย

Receiver
ผู้รับ

Scale
ตาชั่ง

Send
ส่ง

Shipping
การส่งสินค้า

Stamp
ดวงตาไปรษณีย์(สแตมป์)

Tape
สก็อตเทป

Item
พัสดุ /สิ่งของ

Fragile
แตกหักง่าย

Overweight
น้ำหนักเกิน

Maximum
สูงสุด

Allow
อนุญาต

Track /tracking
สถานการณ์ฝากส่งจดหมาย/ ไปรษณีย์

นี่เป็นเพียงศัพท์ที่ใช้บ่อย และนิยมใช้ที่สุดในการใช้บริการไปรษณีย์ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างประโยคคำพูดต่างๆพร้อมคำแปลที่มักจะได้ยิน และมักจะได้ใช้ในที่ทำการไปรษณีย์กันค่ะ!

 1. I would like to mail/send a letter
  แปลว่า ฉันต้องการจะส่งจดหมาย
 2. I would like to send a package with fragile items
  แปลว่า ฉันต้องการส่งพัสดุที่มีสิ่งของแตกหักง่าย
 3. How much is the postage?
  แปลว่า ค่าส่งเท่าไหร
 4. What is the maximum weight allowed?
  แปลว่า น้ำหนักสูงสุดที่สามารถส่งได้คือเท่าไหร่
 5. It weighs about 10 kg.
  แปลว่า มันหนักประมาณ 10 กิโลกรัม
 6. Let me weigh your package
  แปลว่า ขอชั่งน้ำหนักพัสดุ
 7. What time does the Post office close?
  แปลว่า ที่ทำการไปรษณีย์ปิดกี่โมง

จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์และตัวอย่างบทสนทนาที่เรามักจะใช้จริงๆหรือได้ยินบ่อยๆในที่ทำการไปรษณีย์ หวังว่าหลายๆคนที่ไม่ทราบจะได้ทราบและนำศัพท์เหล่านี้ไปใช้กันน้า

ขอบคุณที่มาจาก http://www.pasaangkit.com/

คอมเมนต์ได้เลย!