ในช่วงหลัง ๆ มานี้อาจจะได้ยินกันบ่อยเรื่องราวของ Introvert (คนที่มีลักษณะที่เก็บตัว และหมกมุ่นกับความคิด) กับเรื่องราวของ Extrovert (คนที่มีลักษณะร่าเริง ชอบพบปะผู้คน และมีทักษะในการสื่อสารดี) ซึ่งคนทั้งสองประเภทนี้ก็จะได้รับการเปรียบเทียบกันในด้านการเรียนรู้มาโดยตลอด โดยหลัง ๆ มานี้มีผลการวิจัยว่าคนที่มีลักษณะแบบ Introvert นั้นจะมีการเรียนรู้แบบไตร่ตรองพินิจพิเคราะห์ (แบบนักปรัชญา) ได้ดีกว่า แต่ถ้าหากเป็นการเรียนภาษาล่ะ? คนประเภทไหนจะเรียนได้ดีกว่ากัน?

ในงานวิจัยที่ตีพิมพ์กับ Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities (JSSH) เสนอว่า ผู้เรียนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวจีน จะเรียนการอ่านและการพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าหากพวกเขามีลักษณะเป็น Extrovert แต่ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้ทักษะการฟังได้เชื่องช้าที่สุด ต่างกับเหล่า Introvert ที่เรียนรู้ทักษะการฟังได้ยอดเยี่ยมกว่า แต่ก็มีทักษะการอ่านและการพูดด้อยกว่าด้วย

สำหรับวัฒนธรรมการเรียนการสอนของประเทศจีนนั้น การตั้งใจฟังครูผู้สอนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ต่างกับวัฒนธรรมตะวันตกที่ต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าประเทศจีนได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อซึ่งให้ค่าเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสำเร็จในการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม รวมถึงการยอมรับนับถือในอำนาจของผู้เหนือกว่า นักเรียนบางคนบอกว่าวิถีเหล่านี้บางทีก็ทำให้การเรียนภาษาที่สอง (อย่างภาษาอังกฤษ) ยากขึ้น

แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังเป็นข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่าความเป็น Introvert และ Extrovert นั้นมีผลกับการเรียนภาษา 100% เพราะมันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ แม้ว่านักจิตวิทยาจะบอกว่า ความเงียบขรึมและครุ่นคิดของเหล่า Introvert และความสามารถในการ “จำ” ได้ยาวนานกว่านั้น จะทำให้พวกเขาเรียนภาษาได้ดีกว่า แต่ว่าเหล่านักภาษาศาสตร์ก็โต้ว่าทัศนะการชอบออกสังคม และการทนต่อความเสี่ยงได้ดีของเหล่า Extrovert ต่างหากที่จะทำให้พวกเขาเรียนภาษาที่สองได้ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Shahcla Zarfar กล่าวว่า แม้ว่ารายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวจีนนั้นจะไม่ได้ชี้ขาดว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่เรียนได้ดีกว่า แต่ก็บ่งบอกปัจจัยในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งที่นักเรียนในเอเชียไม่มี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านนี้ได้สรุปผลงานกลุ่มนักเรียนจีนที่เรียนภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นตัวอย่างในงานวิจัย นั้นมี Introvert ถึง 74% มี Extrovert ถึง 35% และคนที่ไม่มีแนวโน้มจะเป็นทั้งสองประเภทถึง 15% และก็มีผลแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเกี่ยวกับนักเรียนทั้งสามกลุ่มนี้ คือเมื่อวัดผลคะแนนในการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว เหล่า Extrovert กลับมีคะแนนในทักษะการพูด การอ่าน และทักษะภาษาโดยรวมสูงกว่า ในขณะที่ทักษะการเขียนนั้นไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่สำหรับทั้งสองกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยกลับพบว่าเหล่านักเรียนที่เป็น Introvert นั้น กลับเป็นผู้มีทักษะการฟังที่ดีกว่าเหล่า Extrovert ด้วย ซึ่งก็ขัดแย้งกับเหล่างานวิชาการที่สนับสนุน Extrovert กันเป็นส่วนใหญ่ นักวิจัยก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเพราะเหล่า Introvert มีความสามารถในการจดจ่อกับการฟังได้ดีกว่านั่นเอง

นักวิจัยจึงเสนอว่าผู้สอนควรจะปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้เข้ากับบุคลิกภาพของผู้เรียนแต่ละคนที่เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศให้มากที่สุด ส่วนงานวิจัยชิ้นที่นำมานำเสนอนี้ ผู้วิจัยก็พยายามจะขยายกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยให้กว้างขึ้นกว่าเดิมอีก เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไม Introvert ถึงเรียนรู้ได้ดีกว่าคนอื่นในบางเงื่อนไข

เป็นอันว่าระหว่าง Introvert และ Extrovert นั้น ต่างก็โดดเด่นในการเรียนภาษาอังกฤษในแต่ละด้าน ที่บุคลิกภาพของพวกเขาเอื้ออำนวยนั่นเอง แต่ก็อย่าลืมว่างานวิจัยชิ้นนี้ทดลองกับนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษอยู่ในประเทศอินเดียเท่านั้น เมื่อมีการศึกษาที่กว้างไปกว่านี้ ก็อาจจะมีความชัดเจนหรือการเปลี่ยนแปลงได้อีกก็เป็นได้ ถ้าใครรู้ตัวว่าตัวเองมีลักษณะเป็น Introvert หรือว่าเป็น Extrovert ก็ลองสังเกตตัวเองดูดี ๆ นะคะว่าผลการวิจัยมันเข้ากับลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณหรือเปล่า

ขอบคุณที่มา: phys.org

คอมเมนต์ได้เลย!