รูปทรงบนโลกนี้มีหลากหลายแบบ วงกลม วงรี ทรงกลม ทรงกระบอก มีเยอะแยะเต็มไปหมด เอ…แล้วทุกคนรู้ชื่อภาษาอังกฤษของรูปทรงพวกนี้กันรึเปล่าเอ่ย ถ้าไม่รู้ลองไปดูคำศัพท์พร้อมคำอ่านและความหมายเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตเหล่านี้กันนะคะ

geometry

Geometric shapes (จีโอเมทริก เชพสฺ) รูปทรงเรขาคณิตภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
square สแคว สี่เหลี่ยมจัตุรัส
rectangle เรคแทงเกิล สี่เหลี่ยมผืนผ้า
parallelogram แพระเลลละแกรม สี่เหลี่ยมด้านขนาน
rhombus รอมบัส สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
trapezoid  (us)/ trapezium (uk) ทระพิซอยดฺ /ทระพิเซียม สี่เหลี่ยมคางหมู
kite ไคทฺ สี่เหลี่ยมรูปว่าว
Equilateral triangles อิควิแลทเทอรัล ไทรแองเกิล รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
Isosceles triangles ไอโซสเคเลส ไทรแองเกิล รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
Scalene triangles สคาลีน ไทรแองเกิล รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
Right triangles ไรทฺ ไทรแองเกิล สามเหลี่ยมมุมฉาก
Obtuse triangles อับทูซ ไทรแองเกิล สามเหลี่ยมมุมป้าน
Acute triangles อะคิวทฺ ไทรแองเกิล สามเหลี่ยมมุมแหลม
Pentagon เพนทากอน ห้าเหลี่ยม
Hexagon เฮ็กซากอน หกเหลี่ยม
Octagon อ็อคฺทากอน แปดเหลี่ยม
Nonagon โนนากอน เก้าเหลี่ยม
Decagon เดคากอน สิบเหลี่ยม
Circle เซอเคิล วงกลม
Ellipse อิลิพซฺ วงรี
Crescent เครสเซินทฺ พระจันทร์เสี้ยว
Cube คิวบฺ ลูกบาศก์
Sphere สแฟรฺ ทรงกลม
Cylinder ซิลินเดอรฺ ทรงกระบอก
Cone โคน ทรงกรวย
Hexagonal Prism เฮ็กซากอนัล พริซึม ปริซึมฐานหกเหลี่ยม
Triangular-based Pyramid ไทรแองกูลา เบสทฺ พิระมิด พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
Square-based Pyramid สแคว เบสทฺ พิระมิด พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
Hexagonal Pyramid เฮ็กซากอนัล พิระมิด พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม
Tetrahedral เททระเฮะดรอล ทรงสี่หน้า
Octahedron ออกตาเฮะดรอน ทรงแปดหน้า
Dodecahedron ดูเดคาเฮดรอน ทรงสิบสองหน้า
star สตารฺ รูปดาว

คอมเมนต์ได้เลย!