เมื่อพูดถึงชีวิตการทำงาน สิ่งหนึ่งที่หลีกหนีไม่พ้นนอกจากฝนตก รถติด สแกนนิ้ว ตอกบัตร แล้วก็คือสถานการณ์การประชุมนั่นเองค่ะ หลายต่อหลายครั้งที่เราต้องเข้าร่วมการประชุม บางที่ประชุมเดือนละครั้ง บางที่ประชุมสัปดาห์ละครั้ง หรือหนักๆ หน่อยบางที่ประชุมแทบทุกวันก็มี เมื่อต้องประชุมแบบนี้ คงหนีไม่พ้นการแสดงความคิดเห็น หรือให้ความเห็นต่างๆ ในที่ประชุม มาดูกันค่ะ ว่าหากเราต้องการแสดงความคิดเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่แน่ใจ เราควรพูดยังไงกันบ้าง

expressopinions

หากรู้สึกเห็นด้วยกับความคิดเห็นหรือเรื่องราวนั้นๆ สามารถใช้ประโยคต่อไปนี้ได้ค่ะ

I think you’re right.
ฉันคิดว่าคุณพูดถูกนะ

I agree with you.
ฉันเห็นด้วยกับคุณนะ

I think so too.
ฉันก็คิดแบบนั้นเช่นกัน

So do I.
ฉันก็เห็นด้วยเหมือนกัน

หากรู้สึกเห็นด้วยมากๆ ประหนึ่งว่านี่แหล่ะคือสิ่งที่เราก็คิด ก็รู้สึกเช่นกัน สามารถแสดงออกความรู้สึกเห็นด้วยแบบสุดๆ นี้ ผ่านทางประโยคเหล่านี้ได้เลยค่ะ

I couldn’t agree with you more.
ฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง (แปลตรงตัวคือ ฉันไม่สามารถจะเห็นด้วยไปมากกว่านี้ได้อีกแล้ว!)

You’re absolutely right.
เห็นด้วยกับคุณมากๆ (แปลตรงตัวคือ คุณพูดถูกต้องที่สุด!)

I agree entirely.
ฉันเห็นด้วยกับคุณทั้งหมด

I totally agree.
ฉันเห็นด้วยกับคุณทั้งหมด

I see exactly what you mean!
ฉันเห็นด้วยที่สุด(แปลตรงตัวคือ ฉันรู้อย่างแจ่มแจ้งเลยว่าคุณหมายถึงอะไร!)

You’re right. That’s good point.
คุณพูดถูกต้องตรงประเด็นดีมาก

I completely agree.
ฉันเห็นด้วยจริงๆ

หากรู้สึกเห็นด้วย แต่อยากพูดอย่างกระชับ แบบสั้นๆ ง่ายๆ สามารถใช้คำพูดดังต่อไปนี้

That’s right!
ถูกต้องเลย!

Absolutely!
ใช่เลย!

Exactly!
แน่นอนเลย!

หากรู้สึกเห็นด้วยแค่บางส่วน และอยากแสดงความเห็นเพิ่มเติม สามารถใช้ประโยคดังต่อไปนี้ค่ะ

I agree up to a point, but…..
ฉันเห็นด้วยกับประเด็นนี้ แต่…..

I see your point, but…..
ฉันเข้าใจประเด็นของคุณนะ แต่…..

That’s partly true, but…..
มันก็ถูกส่วนหนึ่งนะ แต่…..

I’m not sure about that.
ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรนะ

I agree with you in principle, but…..
ฉันเห็นด้วยกับทฤษฏีของคุณนะ แต่…..

I agree to some extent but…..
ฉันเห็นด้วยกับบางเรื่องนะ แต่…..

On the whole, I agree with you but…..
ทั้งหมดนี้ฉันเห็นด้วยนะ แต่…..

หากรู้สึกไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ได้ยิน สามารถพูดบอกออกไปได้ด้วยประโยคดังต่อไปนี้ค่ะ

I’m not sure I agree with you.
ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเห็นด้วยกับคุณนะ

(I’m afraid) I don’t agree.
(ฉันเกรงว่า) ฉันไม่เห็นด้วย

(I’m afraid) I disagree.
(ฉันเกรงว่า) ฉันไม่เห็นด้วย

(I’m afraid) I can’t agree with you.
(ฉันเกรงว่า) ฉันไม่สามารถเห็นด้วยกับคุณได้นะ

หากไม่เห็นด้วยมากๆ แถมรู้สึกว่าความเห็นนั้นช่างแตกต่างจากความคิดเห็นของเราเหลือเกิน ให้ใช้ประโยคเหล่านี้ค่ะ

I don’t agree at all.
ฉันไม่เห็นด้วยเลยสักนิด

I totally disagree.
ฉันไม่เห็นด้วยจริงๆ

I really can’t agree with you there.
ฉันไม่สามารถเห็นด้วยกับคุณได้จริงๆ

หากต้องการเสนอความคิดเห็นของตัวเอง ให้เริ่มต้นด้วยประโยคดังต่อไปนี้ ก่อนใส่ความคิดเห็นเข้ามาค่ะ

In my opinion…..
ในความคิดเห็นของฉันนั้น…..

Personally, I think that…..
โดยส่วนตัวแล้ว ฉันคิดว่า…….

If you ask me, I think that…..
ถ้าถามฉัน ฉันคิดว่า…….

เพิ่มเติม หากอยู่ในสถานการณ์อยากแทรกความคิดเห็นของตัวเองขึ้นมาในขณะที่บุคคลอื่นกำลังแสดงความคิดเห็นอยู่นั้น สามารถใช้ประโยคดังต่อไปนี้ได้ค่ะ

Can I add something here?
ฉันขอเสอแนะอะไรหน่อยได้ไหม?

Is it okay if I jump in for a second?
จะเป็นอะไรไหม หากฉันขอร่วม(แสดงความคิดเห็น)ด้วยสักนิด?

หากอยากยุติการแสดงความคิดเห็นหรือจบการโต้เถียงในที่ประชุม ให้ใช้ประโยคดังต่อไปนี้ค่ะ

Let’s just move on, shall we?
เราควรไปต่อที่ประเด็นอื่นกันดีไหม?

Let’s drop it.
จบประเด็นนี้เถอะ

Whatever you say.
แล้วแต่คุณเลย (ตามใจคุณเลย)

If you say so.
ถ้าคุณว่าอย่างนั้นนะ (ว่าไงว่าตามกัน)

อย่าลืมจดจำประโยคทั้งหมดนี้แล้วนำไปใช้ในการประชุมครั้งต่อๆ ไปกันด้วยนะคะ

คอมเมนต์ได้เลย!