การนำเสนองานที่ดีนั้นควรใช้ภาษาพูด ใช้คำที่ฟังง่ายเอื้อให้ผู้ฟังได้ทำความเข้าใจอย่างไม่ซับซ้อน และที่สำคัญ ควรมีการจัดระเบียบเรียงหัวข้อเป็นลำดับ ผู้ฟังจะได้ไม่งงยังไงล่ะคะ วันนี้แอนเอาประโยคที่ใช้ในการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษมาให้ทุกคนได้รู้กัน เผื่อใครจะจำไปใช้ในการนำเสนองานบ้าง เอาล่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลย!

english-presentation

1. เริ่มต้นด้วยการเรียกความสนใจจากผู้ฟัง

Can I have your attention, please?
I’d like to get started, if I may.
Let’s get started.
Let’s make a start.

2. แนะนำตนเอง

As (a few of/ some of/ many of/ most of/ almost all of) you know, I’m…and…
For those of you who don’t know me already, I’m…
I should probably start by introducing myself. I’m…

3. บอกจุดประสงค์

The aim of this presentation is to…
By the end of my presentation, I want to show you that…
The purpose (ใช้ aim ก็ได้) of today’s presentation is…
My purpose in presenting this to you is…

4. บอกระยะเวลาคร่าวๆ

I’ll try to finish this presentation by…
I’ll try to keep it short.
I’m going to speak for approximately (หรือ about)…
My presentation will last for approximately…

5. อธิบายผู้ฟังว่าเวลาไหนที่จะให้ถามได้

I will leave 10 minutes at the end for questions.
I would be grateful if any questions could be left until the end.
If anything I say isn’t clear, please let me know.
If you have any questions, I’ll be happy to answer them at the end.

6. เกริ่นนำ

Before I start, I should probably explain that…
I chose this topic because…
To explain why I chose this topic,…
To give you some background information,…
I should probably begin by…
The reason why I want to tell you about this is…

7. สร้างความน่าติดตาม

Did you know that…?
Have you ever wondered…?
I think this is an important (หรือ interesting) topic because…

8. อธิบายสาระสำคัญและรูปแบบการนำเสนอ

I’m going to talk to you about…
I’ll start with…
I’d like to start by explain the title of my presentation.
I’ve divided my presentation in…parts
What I want to show you is…

9. สรุปโดยย่อ

To recap,…
To restate my main point,…
To sum up…
To summarize…

10. บอกผลสรุป

I think all this proves that…
In conclusion,…
The conclusion I would draw from that would be…

11. เรียกคำถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ฟัง

I will now answer any questions you may have.
I’d now like to invite questions and discussion.
I’d now be interested to hear your views on what I have said.

12. กล่าวปิดการนำเสนอ

And on that point, I will bring my presentation to a close.
If no one else has any questions I will leave it there.
That brings me to the end of my presentation.
That is the end of my presentation.

13. กล่าวขอบคุณ

Thank you for listening.
Thank you for your kind attention.
Thank you very much for your attention.

อย่าลืมนะคะว่า การนำเสนองานควรใส่ใจความเข้าใจของผู้ฟัง เราไม่จำเป็นต้องใช้คำศัพท์ยากๆแต่ถ้ามีก็ควรที่จะอธิบายไว้ในสไลด์ป้องกันไม่ใช่ผู้ฟังไม่เข้าใจ แล้วการนำเสนองานของเราจะน่าติดตามขึ้นเยอะเลย ลองเอาเทคนิคไปใช้กันดูนะคะ

อ่าน: เทคนิคการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

คอมเมนต์ได้เลย!