การอ้างอิง (citation) ในงานวิชาการภาษาอังกฤษ

10811

ในการเขียนงานวิชาการ ไม่ว่าจะในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ สิ่งที่จำเป็นมากประการหนึ่งก็คือการให้ข้อมูลอ้างอิง (citation) สำหรับข้อมูลที่เรานำมาใส่ในงานของเรา การให้ข้อมูลอ้างอิงนั้นในภาษาอังกฤษจะมีรูปแบบที่ต้องใช้หลัก ๆ สองชนิดแตกต่างไปในแต่ล่ะแขนงวิชา วันนี้ DailyEnglish จะพามาดูว่าเราจะสามารถอ้างอิง (citation) ได้แบบไหนบ้าง ชนิดไหนนิยมใช้ในงานแขนงวิชาไหนบ้าง และแต่ละประเภทนั้นมีรูปแบบการเขียนอย่างไร

writingcitation

APA (American Psychological Association)

การเขียนอ้างอิงแบบ APA โดยทั่วไปจะใช้ในงานแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์ (social science) เป็นหลัก โดยการอ้างอิงแบบที่อ้างอิงในตัวบทความ (in-text citation) จะมีต้องใช้นามสกุลของผู้เขียน (หนังสือหรือข้อมูลที่เราค้นคว้ามา) ตามด้วยปีที่พิมพ์อยู่ในวงเล็บหลังข้อมูลที่เรานำมาใช้

ยกตัวอย่างเช่น
“_____ข้อมูลที่ยกมา_____ (Raleigh, 1907)”

นอกเหนือจากนั้นการอ้างอิงในบรรณานุกรมก็ยังต้องมีรูปแบบเฉพาะด้วย คือ

Author, A.A.. (Year of Publication). Title of work. Publisher City , State: Publisher.

ยกตัวอย่างเช่น
Raleigh, W. (1907). Shakespeare. New York: The Macmillan Company.

MLA (Modern Language Association)

การเขียนอ้างอิงแบบ MLA นั้นส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับงานด้านอักษรศาสตร์ (Arts) ศิลปะศาสตร์ (Liberal Arts) และมนุษยศาสตร์ (Humanities) เป็นหลัก โดยที่จะมีวิธีอ้างอิงสองแบบเหมือนกันก็คือแบบในตัวบท (in-text citation) กับแบบบรรณนานุกรมที่จะใส่ไว้ท้ายงาน

การอ้างอิงภายในตัวบทแบบ MLA นั้นไม่จำเป็นต้องใส่ปีที่พิมพ์ แต่ให้ใส่นามสกุลของผู้เขียนหนังสือนั้นบวกด้วยหน้าที่เราจะอ้างอิง

ยกตัวอย่างเช่น
“______ข้อมูลที่ยกมา_________ ( Raleigh, 456)”

และมีรูปแบบการอ้างอิงบรรณานุกรมแบบนี้

Surname, First Name. Title of work. Publisher City , State: Publisher, (Year of Publication). Print.

ยกตัวอย่างเช่น
Raleigh, Walter. Shakespeare. New York: Macmillan, 1907. Print.

การอ้างอิง (citation) ทั้งสองแบบนี้เป็นการอ้างอิงแบบที่เป็นสากลและพบเห็นได้ในงานเขียนเชิงวิชาการของนักวิชาการต่างประเทศทั่วไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในประเทศไทยนั้นก็มีการกำหนดแบบการอ้างอิงเฉพาะของสถาบันต่างๆ เอาไว้แล้วเหมือนกัน ดังนั้นอย่าลืมที่จะศึกษาดูก่อนว่าในแต่ละสถาบันใช้แบบไหนนะจ๊ะ จะได้ไม่ใช้ผิดพลาด

คอมเมนต์ได้เลย!