บทสนทนาภาษาอังกฤษ: Earthquakes

114834

บทสนทนาภาษาอังกฤษนี้จะเป็นการพูดคุยระหว่าง Joe กับ Kristin ถึง earthquakes หรือแผ่นดินไหวจากประสบการณ์ของทั้งคู่ บางครั้งไม่ Joe ก็ Kristine จะพูดบรรยายไปยาวๆเลยครับ อันนี้ต้องตั้งใจฟังให้ดี บทสนทนาภาษาอังกฤษนี้จะทำให้เรารู้วิธีการเล่าประสบการณ์ของตนเองให้ผู้อื่นฟัง สังเกตว่าเวลาบรรยายจะพูดประโยคในรูปของ Past Tense ถ้าพร้อมแล้วก็กดฟังที่ปุ่ม Soundcloud ด้านบนได้เลยครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ: Earthquakes

Joe: Hey, check this out. Y’know what Eric asked me when I got into work this morning?

Kristin: I have no idea, what’d he ask you?

Joe: He asked me if I felt the earthquake last night.

Kristin: Earthquake? You’ve gotta be kidding, I didn’t feel an earthquake.

Joe: I know, that’s what I said. He told me it actually woke him up last night. Y’know…

Kristin: What?

Joe: …yeah, it was like, it went, it happened at like, uh, 4:42 in the morning. So we must’ve been sleeping. But I mean, it’s possible that, y’know, even if we had been awake we might not have felt it because, y’know, maybe it, uh, wasn’t felt, y’know, this far north. But, uh, I, I mean I thought he was pullin’ my leg when he first talked about it.

Kristin: Well, I guess it’s not so far-fetched considering we live on a major fault line here.

Joe: Yeah, but actually I think this earthquake was, uh, on a different fault line, um, because, y’know, Eric lives, uh, just, uh, south of San Jose…

Kristin: Yeah.

Joe: …and, uh, the earthquake he said was due east of San Jose, so he was obviously a lot closer to the epicenter than we were. So, I d-, I’m not even sure it was felt here.

Kristin: Yeah, that makes sense. Well, y’know, I’ve experienced quite a few earthquakes in the past several years but I’ve been living here a little over two years, I’ve, I think I’ve only experienced one here. It was really strange, too, I was, um, each, I should say each earthquake has been a completely different experience. But the one I, the one I felt here, I was standing outside a restaurant talking to AJ and another friend and all of a sudden it just felt like, this shift. It’s really hard to explain, but it made me think of, like, a cartoon, like how, in the cartoon, like buildings might just shift to the right and then shift right back.

Joe: Yeah, without falling.

Kristin: Yeah, without falling. And I, I had no idea what was going on for a few minutes afterwards. And then I realized, oh that must have been an earthquake.

Joe: Yeah, you know what I usually notice, the times that I’ve been at home, here…

Kristin: Yeah.

Joe: …and, uh, there’s been an earthquake? It’s almost as if there’s this really big train, or like a gigantic Mack truck going by. And, uh, suddenly I start to hear the heater shaking. And, um, it’s like, the noise is like, uh, is loud for like a second and then it’s gone, so…

Kristin: That’s so…

Joe: …it’s really weird, y’know, it’s almost like the first couple’a times I felt it, I wasn’t even aware it was an earthquake while it was happening.

Kristin: Well, that’s so funny you say that because one that I experienced in Bangkok, it actually was after the tsunami and so later I found out that it was, it was, um, aftershock from the tsunami. But anyway, I was in a building up on the ninth floor and suddenly, uh, there was all this rattling. And I’m thinking to myself, it, it just, it, it was so irrational. I’m thinking to myself, god, there’s like a train going by and I can’t believe that this building is shaking so much from the train [laugh]. It… And of course a train wouldn’t have made a building, or at least me up on the ninth floor, feel something to that effect. And I think it happened about two times. And it… That one wasn’t until several days later when I was talking to people and they were like, “Oh didja feel the earthquake?”. Then it dawned on me, oh, that was an earthquake. It was…

Joe: Yeah, I know. It’s, uh, it’s crazy how when you’re not used to feeling them you can think it’s something else.

Kristin: Yeah, yeah totally.

Joe: I mean, I’ve been livin’ here for a while now and I’ve definitely felt my share of earthquakes. I mean, y’know, when you live here it’s a given that you’re gonna experience earthquakes. You just hope that you’re not gonna be here for the big one, y’know…

Kristin: [laugh] Yeah, right.

Joe: When I first moved here, it was, uh, about five years after the Loma Prieta earthquake, which was a very big earthquake here. And, um, there are a lot of people who lived here who I met who had actually been living in the area when the earthquake hit. So it was interesting to get their perspective…

Kristin: Oh.

Joe: …and, uh, it also like made me remember where I was when I heard about the Loma Prieta earthquake. I was watching the World Series on TV. And, uh, y’know, it was, uh, taking place in San Francisco. So, uh, as I’m watching it suddenly the announcer starts, uh, uh, saying, “Wow, I think we’re feeling an earthquake here.”. And the cameras started shaking. And, uh, all of a sudden the TV coverage cut out. So, uh, y’know, I wanted to get a rundown on what happened. So I turned to the news station and, uh, within a few minutes they were discussing this gigantic earthquake that had hit San Francisco. And they started showing pictures, uh, maybe thirty minutes later, of these people who were, uh, trying to weed through the rubble of these buildings that had been, like, coming down. So, I mean, it was…

Kristin: Oh, wow.

Joe: …it was pretty scary, I’ll tell you what…

Kristin: Yeah.

Joe: …y’know.

Kristin: Yeah, well, um, you know the three months I was living in Japan I experienced two. Both of those were very different, uh, very different from the one I’d experienced here and also very different from the one in Bangkok. But one of ‘em, I was actually up in my apartment, which was on the fifth floor of a building. And I was woken up at about 5 o’clock in the morning to the building swaying. And because, uh, earthquakes are like a dime a dozen in Japan, they, they’ve built a lot of their buildings to absorb the shock. So that’s why it was swaying, it was really, it was a very surreal feel.

สำหรับบทสนทนาภาษาอังกฤษ ถ้าได้ฟังแล้วเราก็จะซึมซับสำเนียงของชาวต่างชาติโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะเรื่องนี้เน้นการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้คนอื่นฟัง จริงๆแล้วเวลาฝรั่งพูดเค้าจะมีเสียงพวก “เอ่อ อ่า” อยู่บ่อยๆนะ แล้วติดตามบทสนทนาอื่นๆได้ที่หมวดฝึกภาษาอังกฤษนะครับ

คอมเมนต์ได้เลย!