พูดถึงเรื่องขับรถแล้วต้องมีกรณีเมาแล้วขับเกิดขึ้นทุกที บทสนทนาภาษาอังกฤษนี้จะเล่าเรื่องเพื่อนที่ถูกจับขังคุกเพราะเมาแล้วขับ พอได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษจากบทสนทนานี้แล้วเราจะได้ศัพท์ทางกฎหมายติดมาด้วยนะครับ กดฟังที่ปุ่ม Soundcloud ด้านบนได้เลย

Joe: I just saw John at the store.

Kristin: Well what happened? You sound kind of bummed.

Joe: Well, he told me that Melissa just got busted again for drunk driving.

Kristin: Oh, no.

Joe: Yeah…

Kristin: That’s terrible.

Joe: …that’s her second offense in the last year.

Kristin: Jeez.

Joe: I mean, she just…. I think that she just got finished with the court case from the last time when she got busted. And that was like, she got busted like ten months ago. She doesn’t even have a license.

Kristin: Oh my god!

Joe: Yeah, I mean the first time she got…

Kristin: What was she thinking?

Joe: …busted, I have no idea. I mean, the first time she got busted she was, uh, she had been out drinking with some friends, y’know, at a party. And, uh, y’know, they had advised her not to drive because she had been drinking a bit too much. But, y’know, she was like, “No, no, I’m fine.” So she was on her way home and, uh, y’know, she was dr-, uh, driving a little erratically. And, uh, y’know a cop saw her and y’know, pulled her over and smelled that she had alcohol on her breath. So, um, yeah, so that’s how she got busted the first time. But this time, she’s really lucky. She actually wrecked this time.

Kristin: Yeah,

Joe: And, uh…

Kristin: Yeah, she is lucky.

Joe: …I mean, but she’s lucky that no one got hurt.

Kristin: Right.

Joe: She wa-, she actually didn’t get hurt. She didn’t hit anybody, thank goodness, and uh…

Kristin: Well how serious was the accident?

Joe: Um, well she, uh, she was apparently driving and, uh, a little too fast and, uh, y’know…. She was obviously drunk. She lost control of the car and, y’know, that was it. Y’know, it’s totaled also. She hit into a, um, a telephone pole but thank goodness she didn’t hit it head-on. Y’know, she just like lost control and skidded into it.

Kristin: God, I just had this image of her wrapping it around the telephone pole.

Joe: Yeah, well, check this out. Jeff said he saw her out at the bar last night doing shots about an hour before she drove. He didn’t even…

Kristin: Oh, that’s smart.

Joe: …think she was driving, because h-, he knows she doesn’t have a-, a license.

Kristin: Yeah, that’s really smart.

Joe: Yeah, I just, oh my god, I just don’t even know what to say. I mean…

Kristin: Well, this makes me think of Matthew. Fairly recently, I can’t remember if it was his second or third offense with drunk driving, but he was out at a bar one night. Left with a friend and was driving drunk. Rear-ended a car. Y’know I guess the car in front had come to a stop and he just plowed right into ‘em. And luckily he was okay. His friend was okay. But there were three people in the car, the car that was ahead of ‘em. And I think two out of the three people actually got injured.

Joe: Ugh.

Kristin: So, like I said, I don’t remember if this was his second or third offense. But, uh, yeah, since, since he had had a run-in with the law prior to that he got, uh, thrown in jail for a year.

Joe: Oh, I’m not surprised. I mean, you…. If, if you’ve already had one offense before, I think like it’s automatic that you’re gonna do jail time.

Kristin: Yeah. And he…

Joe: I mean it just depends on how much. Because, y’know, the laws vary from state to state y’know. And Melissa actually got busted for drunk driving when she was like 20 years old when she lived in Texas. Before she moved here.

Kristin: Oh god.

Joe: You think that she would have, uh, y’know, learned something from that, y’know, first event.

Kristin: Right, right.

Joe: My god.

Kristin: Well, I’m surprised they didn’t just throw away the key with Matthew. I mean he was trashed.

Joe: Yeah.

Kristin: Not only that, but, I mean, y’know…. The fact tha-, that he was so drunk, this was his second or third drunk driving offense and he actually injured people. He’s lucky he didn’t kill someone.

Joe: Yeah, I mean you don’t want that on your conscience.

Kristin: No!

Joe: My gosh. Well Melissa, um, I think that, uh, uh, Jeff told me that, uh, or John said that Jeff told him that, uh…. She spoke with a lawyer. And, uh, y’know unlike last time, um, last time she was hoping her lawyer was gonna get her off. And it, it didn’t happen because her blood alcohol level was too high. But there’s no way she’s gettin’ off this time. I mean…

Kristin: No.

Joe: …she wrecked a car. And the cops came while she was still at the car. So…

Kristin: Oh!

Joe: …they could obviously see, y’know…. They gave her a breathalyzer, but, uh…

Kristin: They’re gonna throw the book at her.

Joe: Oh yeah, she’s, she’s gonna…. I mean she’s got, she’s looking at three to six months. She’s definitely, uh, gonna get put away for three to six months. Yeah, because that’s the law here. So…

Kristin: Right. If not longer.

Joe: Well, I, I don’t know how it works. I mean, I guess sometimes they let you take these alcohol diversion classes and, uh…

Kristin: Oh, to lessen the time.

Joe: Yeah.

เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอีกบทหนึ่ง นอกจากสำนวนบางตัวที่น่ารู้แล้วยังคอยเตือนใจให้เราระลึกไว้เสมอว่า “เมาไม่ขับ” นะจ๊ะ ^^

คอมเมนต์ได้เลย!