สิ่งจำเป็นสำหรับการกรอกสมัครอะไรบางอย่างทั้งสมัครงาน สมัครเรียนต่อ สมัครเป็นสมาชิกองค์กร ร้านค้าทั้งหลายนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของ วุฒิการศึกษา เราว่ามีหลายคนอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกวุฒิการศึกษาของตนเป็นภาษาอังกฤษแน่ๆ (เพราะเราก็เคยประสบปัญหาเดียวกัน 555) บางคนจะเขียนลงในใบสมัครว่าจบปริญญาตรี จบปวช. ปวส. มาก็ไม่รู้จะเขียนอย่างไร ใช้คำไหน

วันนี้พวกเรา DailyEnglish ได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาทั้งหลายที่ควรรู้มาไว้ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเดินเตาะแตะเข้าโรงเรียนยันการศึกษาสูงสุด เอาไว้ดูเป็นคู่มือในการกรอกใบสมัครต่างๆนะคะ บางอันอาจจะมีความหมายเดียวกันแต่เรียกต่างกันไม่ต้องตกใจค่ะ เพราะภาษาอังกฤษเราใช้หลายคำแทนกันได้ พูดคำไหนก็เข้าใจตรงกันอยู่ดี หายห่วง

วุฒิการศึกษา

ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย
Nursery / Day Care Center / Preschool / Pre-kindergarten เนิรสฺรี / เด แครฺ เซ็นเทอรฺ / พรีสคูล /พรี คินเดอรฺการฺเทน โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน, สถานรับเลี้ยงเด็ก
Kindergarten คินเดอรฺการฺเทน อนุบาล
Pre-elementary school พรี เอเลเมนทะรี สคูล เตรียมประถม
Primary School / Elementary School ไพรมะรี สคูล/เอเลเมนทะรี สคูล โรงเรียนระดับประถมศึกษา
Grade 1- 12 เกรดฺ … ชั้น ป. 1 – ม. 6
Secondary School / High School เซคคันดะรี สคูล/ ไฮ สคูล โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
Middle School (Grade 6-8) มิดเดิล สคูล ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Junior High School จูเนียรฺ ไฮ สคูล ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Senior High School ซีเนียรฺ ไฮ สคูล ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Vocational School โวเคเชินนัล สคูล โรงเรียนอาชีวศึกษา
Vocational Certificate โวเคเชินนัล เซอทีฝิเคทฺ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
High Vocational Certificate / Vocational Diploma ไฮ โวเคเชินนัล เซอทีฝิเคทฺ ปวส.

(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

Technical Certificate เทคนิคคัล เซอทีฝิเคทฺ ปวท.

(ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค)

Non-Formal Education นัน ฟอรฺมอล เอ็ดดุเคเชิน การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
Compulsory Education คอมพัลเซอรี เอ็ดดุเคเชิน การศึกษาภาคบังคับ
Technical College เทคนิคัล คอลเลจฺ วิทยาลัยเทคนิค
Polytechnic School โพลีเทคนิคฺ สคู วิทยาลัยสารพัดช่าง
certificate เซอทีฝิเคทฺ ประกาศนียบัตร
college คอลเลจฺ วิทยาลัย
university ยูนิเวอรฺซิที มหาวิทยาลัย
Bachelor’s degree บะเชอเลอสฺ ดีกรี ปริญญาตรี
Master’s degree แมสเทอรฺสฺ ดีกรี ปริญญาโท
Ph.D. (Doctor of Philosophy) พีเอชฺ ดี

(ด็อกเทอรฺ ออฟ ฝิลอซอฟี)

ปริญญาเอก
Doctor’s degree ด็อกเทอรฺสฺ ดีกรี ปริญญาเอก
undergraduate อันเดอรฺแกรจุเอทฺ นักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 

คอมเมนต์ได้เลย!