บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องนี้เกี่ยวกับการออกเดท ทั้งเรื่องของการนัดบอด (blind dating) และค่านิยมของความรักทั้งในอดีตและปัจจุบัน สมัยนี้คนเรานิยมใช้บริการหาคู่ในโลกออนไลน์ (online dating) ส่วนรายละเอียดลองฟังบทสนทนาที่ปุ่ม Soundcloud ด้านบนได้เลยครับ

Joe: Hey, I ran into my friend Jackie today downtown.

Kristin: Hey, you used to work with her right?

Joe: Yeah, yeah, I don’t think you’ve met her yet, but, uh…

Kristin: Yeah, I can’t believe I haven’t met her actually, but…

Joe: Yeah, y’know I, well, I don’t see her that often. I guess…

Kristin: Oh.

Joe: …one of the reasons I don’t see her that often is because she’s been really busy, uh, because she’s in a new relationship she said.

Kristin: Oh!

Joe: Yeah, you should have seen her. It was like, uh, it was so cute to see her. She was like bursting at the seams she was so happy.

Kristin: [laugh]

Joe: Because I guess the relationship is going really well, so…

Kristin: Oh, that’s good.

Joe: Yeah, I’m really happy to see it too because I know that she’s been really looking for someone. And, uh, y’know she’d been doing the online dating thing for, I don’t know, over a year. And, I mean it seemed like she was having, uh, she wasn’t having a lot of luck with it, so…

Kristin: Oh really.

Joe: Yeah.

Kristin: Well, it’s good she’s finally found someone that she’s compatible with.

Joe: Yeah. I remember when she first started out she told me about this one guy she met and he was a total loser. I mean, one thing that I remember she said was that he asked her to go out to this nice restaurant. And, y’know, she wasn’t planning on, uh, having him pay for the date. Y’know, she was like, okay, well, y’know, I have money just in case. And, uh, he made her pay for the whole date.

Kristin: [laugh] Oh my god!

Joe: I know! What the…[laugh]…. So that was really, y’know, that was really a bad introduction…

Kristin: [laugh]

Joe: …to the, to that guy and to the online dating world.

Kristin: Yeah, I would say so.

Joe: Because that was the first person she went out with.

Kristin: [laugh] Well, speaking of blind dates, coz online dating is pretty much blind dates…

Joe: Yeah.

Kristin: …or blind dating, I should say, um…. There’s, I have a friend that I am no longer in touch with and before we lost touch I can remember her telling me a story about going out on a blind date. And this guy, he was such a total loser, he showed up. He was already two sheets to the wind. That was her first impression of him. This guy was just trashed.

Joe: And he stunk of alcohol?

Kristin: Yeah!

Joe: Oh great.

Kristin: Yeah, exactly. Yeah, needless to say, that, that date was a disaster. She didn’t want to see him again.

Joe: Yeah.

Kristin: But, yeah, I mean she had a horrible time with, um, dating. I mean she went on a lot of blind dates and, just…. They were all pretty disastrous actually. But I will say before we lost touch she finally met someone that was h-, head and shoulder above the rest.

Joe: Oh, that’s great. Yeah.

Kristin: Yeah.

Joe: You know, ah, it’s funny to hear Bill speaking about, uh, all the times he’s gone out on, y’know, blind dates through y’know that, people he met over the internet. Because he’s been doing it for a couple of years. And he, he just always has a funny spin on things when he tells a story. I don’t even know where he comes up with some of this stuff. It’s so funny.

Kristin: Oh, that guy cracks me up.

Joe: Yeah, yeah, I know. But, uh, he actually, I think one of his problems is…. The guy’s like 35 and he’s trying to date 20 year olds, so, you know…

Kristin: Oh no.

Joe: …of course there’s going to be like a big difference in, uh, interests and, uh, usually maturity also.

Kristin: Yeah! That’s just, that seems like it would be a recipe for disaster.

Joe: Yeah, yeah, I know what you’re saying, so…

Kristin: Well, I think, um, dating has really changed a good bit, y’know, back in the day, when my…our parents were dating. It was just so different.

Joe: Oh, it was totally a different story then.

Kristin: I mean for one thing, well, moving even beyond dating. Like once people got serious, they didn’t live together before they got married.

Joe: No, no.

Kristin: You know? And I…

Joe: That was like, viewed as a sin…

Kristin: Yeah!

Joe: …because the world, y’know, here in these…. Here it was a lot more, uh, it was a much more religious time.

Kristin: Right. But I’d even be willing to bet that they didn’t have sex before marriage.

Joe: Oh, c-, I think that they were saying they didn’t have sex before marriage but I’m sure it was happening…

Kristin: You think?

Joe: …behind closed doors. Oh definitely! Come on, y’know!

Kristin: Well, where would they do it? Go park a car?

Joe: Well that is one, that is one, yeah, I think they did actually. Because back then people would live at home until they got married.

Kristin: Right.

Joe: So they would, I think they would have to go…. I mean it was kind of rare for someone to move out of the house before they got married. So, y’know, they probably didn’t have their own apartment. So…

Kristin: Right.

Joe: Yeah, and y’know…

Kristin: Well, speaki-…

Joe: …another…

Kristin: …I’m sorry. Go ahead…

Joe: …thing that was really weird, if you think about it also, is people just didn’t get divorced back then.

Kristin: Right, right.

Joe: Like now, I, I heard something and I, I think this is pretty accurate. 50 percent of all marriages here in the United States end in divorce.

Kristin: Oh my god.

Joe: I mean, it’s crazy to, y’know, that you and I, uh, we’re both like, y’know, uh, have parents who are still together. It’s kind of…

Kristin: Uh-huh.

Joe: …it’s, uh, it’s uncommon, I guess…

Kristin: It is.

Joe: …is the word I’m looking for. Because when you look at our friends, um, most of them have parents that are divorced, who are divorced, excuse me.

Kristin: Yep. Yeah, we’re definitely not the norm, or our families aren’t. But, you know, it made me think, um, speaking of living together. My mom, I was talking about it with her the other day and she actually called it shacking up.

Joe: Oh, that’s funny. That’s like a term that’s no longer used.

Kristin: Yeah.

พอได้ฟังเรื่องนี้ไปแล้วก็ทำให้นึกถึงการคบหาดูในในปัจจุบัน ที่มีคู่รักนิยมย้ายมาอยู่ด้วยกันก่อนแต่งเพิ่มมากขึ้น ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงเป็นสิ่งที่แปลก และไม่มีพ่อแม่คนไหนรับได้แน่นอน ติดตามบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อฝึกการฟังภาษาอังกฤษแบบนี้ได้ที่ DailyEnglish นะครับ

คอมเมนต์ได้เลย!