noun2-opt

PART 2 คำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun)

บทความนี้เราจะมาพูดถึงคำนามกลุ่มที่ 2 คือ  คำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun) นั่นเอง

คำนามนับได้ (Countable Noun)

คือ คำนามที่เราสามารถระบุได้ว่ามี กี่ชิ้น กี่อัน กี่ตัว กี่แห่ง ฯลฯ

เช่น   ดินสอ 5 แท่ง     —— 5 pencils

หนังสือ  8  เล่ม   ——  8 books

บ้าน 1 หลัง        ——- a house

จะเห็นได้ว่าคำนามข้างต้นพวก ดินสอ หนังสือ บ้าน นี้ เป็นคำนามนับได้ค่ะ เพราะเราสามารถระบุจำนวนของสิ่งนั้นๆได้ว่ามีเท่าไหร่

ซี่งคำนามนับได้ (Countable Noun) จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์ ที่เราได้อธิบายไปแล้วใน part 1 นั่นเอง สามารถคลิ๊กและกลับไปอ่านดูได้เลยค่ะ

คำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun)

คือ คำนามที่เราไม่สามารถระบุจำนวน หรือบอกว่ามีกี่ชิ้นกี่อันได้ อาทิ ของเหลวต่างๆ  เช่น นม น้ำ ไวน์ หรือ ข้าว น้ำตาล หรือของที่มีปริมาณมากๆ เช่น ผม  ฟางหญ้า เป็นต้น  จะให้เราพูดว่า ขอข้าว 2 เม็ดจ้า หรือ ขอนม 3 หยด ก็กระไรอยู่จริงมั้ยล่ะคะ ฝรั่งเลยกำหนดคำพวกนี้เป็นคำนามนับไม่ได้

ลองมาดูกันว่ามีคำนามใดบ้างที่ไม่สามารถนับได้ในภาษาอังกฤษ

UNcount1

Uncount2

 ข้อมูลจาก http://www.engvid.com/english-resource/countable-and-uncountable-nouns/

ซึ่งคำนามนับไม่ได้เหล่านี้ จะไม่สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นพหูพจน์ได้ค่ะ แบบ Milk เติม s ด้านท้าย กลายเป็น Milks นี่ไม่มีน้า ห้ามใช้เด็ดขาด ! แล้วที่นี้เวลาต้องการขอนมหลายแก้วต้องพูดว่าไงล่ะ?

โดยปกติแล้ว เวลาที่เราจะทำให้คำนามนับไม่ได้อยู่ในรูปพหพจน์ เพื่อบอกปริมาณที่เพิ่มขึ้น เราจะต้องหากลุ่มคำบอกปริมาณมาเติมด้านหน้า

ยกตัวอย่าง

A glass of milk    นม 1 แก้ว

A bar of soap       สบู่ 1 ก้อน

A bowl of soup     ซุป 1 ถ้วย

ถ้าเยอะกว่า 1 เราจะต้องเติม -s หรือ -es เข้าไปด้วย เพื่อทำให้อยู่ในรูปพหูพจน์ เช่น

5 glasses of milk    นม 5 แก้ว

11 bars of soap       สบู่ 11 ก้อน

2   bowls of soup     ซุป 2 ถ้วย

มาดูกันว่ามีกลุ่มคำใดบ้างที่เราสามารถใช้นำหน้าคำนามเพื่อบอกปริมาณ

countnoun-opt

นอกจากนี้แล้วเราสามารถใช้ Article หรือ Quantifiers ในการบอกปริมาณคำนามได้ด้วยค่ะ  เวลาที่เราต้องการบอกว่าของสิ่งนั้นมีมาก หรือ น้อย คำด้านล่างนี้ในการบอกปริมาณได้ค่ะ

Q1

a, many, few และ a few นั้น จะใช้กับคำนามนับได้เท่านั้นค่ะ เช่น

a ใช้กับคำนามนับได้ที่มีสิ่งเดียว อันเดียว หรือที่เดียว เช่น

a doctor        คุณหมอ

a pen            ปากกา

a meal          มื้ออาหาร

a class          ห้องเรียน

a college       โรงเรียน

many  แปลว่า เยอะ มาก หลาย ใช้เพื่อบอกปริมาณว่ามีหลายอย่าง เช่น

many cups              แก้วหลายใบ

many books            หนังสือหลายเล่ม

many libraries         ห้องสมุดหลายแห่ง

many flights            เที่ยวบินหลายไฟลท์

few และ a few แปลว่า เล็กน้อย นิดหน่อย ใช้เพื่อบอกปริมาณว่ามีไม่มาก เช่น

I got a few questions          ผมมีคำถามนิดหน่อย

He need few tables             เขาต้องการโต๊ะสัก 2-3 ตัว

She bought few apples       เธอซื้อแอปเปิ้ลมาไม่กี่ลูก

Chris had a few problems  คริสมีปัญหาเล็กน้อย

 

Q2

much, little and a little bit of  จะใช้ได้แค่กับคำนามนับไม่ได้เท่านั้นค่ะ เช่น

much แปลว่า มาก ใช้นำหน้านามนับไม่ได้ เช่น

much money

much time

much food

much water

much energy

little และ a little bit of แปลว่า น้อย ใช้นำหน้านามนับไม่ได้ เช่น

little trouble

little equipment

little meat

little patience

a little bit of confidence

a little bit of sleep

a little bit of snow

พอเข้าใจเรื่องคำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun) แล้วใช่มั้ยคะ? ลองมาฝึกทำแบบฝึกหัด และฝึกออกเสียงได้เลย (กำลังอัพเดท)

ทำแบบฝึกหัดคำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun) คลิ๊ก (กำลังอัพเดท)

PART 1  คำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun) คลิ๊ก

PART 3  คำนามทั่วไป (Common Noun)  แบะคำนามเฉพาะ (Proper Noun)  คลิ๊ก

PART 4  คำนามที่ใช้บอกอาการ (Abstract Noun) คลิ๊ก

คอมเมนต์ได้เลย!