ติดต่อเรา

ผู้อ่านท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางดังนี้

Email: dailyenglishth@gmail.com
Facebook: คลิกเพื่อส่งข้อความผ่าน Facebook Message

DailyEnglish คืออะไร?

เราเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษในผ่านบทความ ทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษ การสมัครงานภาษาอังกฤษ เพลง เกมส์ภาษาอังกฤษ และเกร็ดความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งผู้เข้าชมเว็บไซต์จะเป็นกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบ และต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อเด็กไทย ทั้งในเชิงวิชาการ และในชีวิตประจำวัน จึงได้พยายามสร้างสรรค์เนื้อหาของเว็บไซต์ให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง โดยการสอดแทรกความสนุกสนานและเกร็ดความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่าน ได้รับความรู้ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากภายในห้องเรียน และไม่รู้สึกว่ากำลังอ่านตำราเรียนอยู่

กลุ่มผู้เข้าชม DailyEnglish

นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ในด้านต่างๆ ในกลุ่มผู้ชมเหล่านี้จะมีทั้งผู้เข้าชมใหม่ และผู้ที่กลับมาเข้าชมเป็นประจำ

ธุรกิจที่เหมาะจะลงโฆษณากับเรา

เนื่องจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่หาความรู้ในภาษาอังกฤษ เพราะได้เสาะหาข้อมูลจนกระทั่งมาเจอเว็บไซต์นี้ ทำให้ DailyEnglish เป็นเว็บไซต์ที่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ลงโฆษณาที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เช่น สถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ และบริษัท Work&Travel 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ปี 2016

ติดต่อลงโฆษณาได้ที่อีเมล: dailyenglishth@gmail.com