fbpx

องค์ประกอบของเรียงความภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง?

การเขียนเรียงความคือการเขียนเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แต่การเขียนเรียงความนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเขียนถึงประเด็นที่เราต้องการจะกล่าวถึงขึ้นมาโต้งๆ ได้เลยโดยที่ไม่มีขั้นตอนใด ๆ แต่ว่าการเขียนเรียงความนั้นมีลำดับการเขียนของมันแบ่งออกเป็นส่วน...

ศัพท์ Slang ของวัยรุ่นอเมริกัน (ภาค 1)

เวลาเรียนภาษาอังกฤษจากตำรา เราจะเจอคำศัพท์และวิธีสื่อสารอย่างเป็นทางการ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศจริงๆ (โดยเฉพาะคนที่ยังอยู่ในวัย 20s)...

10 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

สำหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษ อาจจะมีหลายอย่างที่จังเป็นต้องเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการพูด...

การอ้างอิง (citation) ในงานวิชาการภาษาอังกฤษ

ในการเขียนงานวิชาการ ไม่ว่าจะในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ สิ่งที่จำเป็นมากประการหนึ่งก็คือการให้ข้อมูลอ้างอิง (citation) สำหรับข้อมูลที่เรานำมาใส่ในงานของเรา...

สุดยอดเทคนิค พิชิต TOEFL Writing and Reading

จากบทความที่แล้ว สุดยอดเทคนิค พิชิต TOEFL Speaking...