สำหรับคอลัมน์คำศัพท์สับสนวันนี้ DailyEnglish นำ 4 คำกริยาที่เกี่ยวข้องกับ “การคิด” มาฝากกันครับ คือ assume, guessknow และ think ถึงแม้จะมีความหมายที่คล้ายๆกันแต่แน่นอนว่าไม่เหมือน และใช้งานต่างกันครับ

1. assume อะ-ซิวม์/อะ-ซูม
แปลว่า การคาดเดา เป็นการรับรู้ถึงบางสิ่งโดยไม่มีหลักฐานมายืนยันว่าจริงหรือไม่

I assume you want to improve your English speaking skill.
ผมเดาว่าคุณคงต้องการจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

2. guess เกส
แปลว่า การคาดเดา ซึ่งคล้ายกับ assume แต่ guess สามารถใช้ในการคาดเดากรณีที่มีตัวเลือกให้พิจารณาได้ด้วย

I guess the correct answer is B.
ผมคิดว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B.

3. know โนว์
แปลว่า การรับรู้ถึงบางสิ่ง ทั้งผ่านการสังเกต สอบถาม หรือรับรู้จากข้อมูลที่มีอยู่

Austin knows that the quota exam is very important, so he started reading books today.
ออสตินรู้ดีว่าการสอบโควตานั้นสำคัญมาก เขาจึงเริ่มทบทวนบทเรียนตั้งแต่วันนี้ 

4. think ธิงค์ แปลว่า การคิด
ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในสมองเรา ที่เราเห็นภาพหรือนึกถึง ล้วนเป็นความคิดทั้งนั้นครับ

I think that English is quite fun.
ฉันคิดว่าภาษาอังกฤษก็สนุกดีเหมือนกันนะ

เป็นข้อแตกต่างเล็กน้อย ถ้าเลือกใช้คำถูกต้องก็จะทำให้บทสนทนาเข้าใจได้ง่ายขึ้น ติดตามชุดคำศัพท์ที่ความหมายคล้าย ใช้งานหลากหลายได้ที่ DailyEnglish นะครับ

คอมเมนต์ได้เลย!