หากเรียนภาษาอังกฤษกันอย่างจริงจังมาก่อนหน้านี้ จะต้องได้รับการสอนว่า ควรจะใช้ภาษาอังกฤษตามแบบแผนอย่างคนอังกฤษ (British english) ในการเขียนงานระดับทางการ แต่ว่าปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American english) จะเริ่มแผ่อิทธิพลไปทั่วแล้ว โดยล่าสุดก็มีการศึกษาการใช้ภาษาทั้งสองแบบนี้ในต่างประเทศ (ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่) ซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจไม่น้อยทีเดียว

ในบทความที่ชื่อ The Fall of the Empire: The Americanization of English ได้สำรวจหนังสือที่มีการพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์กว่า 15 ล้านเล่ม รวมถึงข้อความทางทวิตเตอร์ที่ผู้คนในพื้นที่เป้าหมายทวีตกันกว่า 30 ล้านทวีต โดยมุ่งหาการใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกัน (เช่น การใช้คำว่า aubergine -แบบอังกฤษ- หรือ  eggplant -แบบอเมริกัน- ) รวมถึงการสะกดคำที่แตกต่างกันด้วย (เช่น การสะกด travelling -แบบอังกฤษ-) กับการสะกด traveling -แบบอเมริกัน-)

ผลสำรวจที่ออกมาก็แตกต่างกันออกไปตามภูมิประเทศ สำหรับในกรุงมาดริด, ปารีส, อัมสเตอร์ดรัม, เบอร์ลิน และเมืองใหญ่ ๆ ในยุโรปตะวันตก คำศัพท์แบบอเมริกันมีอิทธิพลในการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า แม้ว่าภาษาอังกฤษของชาวอังกฤษนั้นเป็นแบบแผนในการใช้ภาษาอังกฤษของแถบนี้มานานแล้วก็ตาม ในขณะที่ประเทศในเครือจักรภพอย่าง แแอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เรียกของหวาน (ที่อังกฤษเรียกว่า sweets) ว่า candy ตามอย่างคนอเมริกันแล้ว

ส่วนใหญ่แล้วในยุโรปนั้น การใช้คำศัพท์ของคนอเมริกันจะเยอะการการใช้รูปแบบการสะกดคำแบบอเมริกัน เทรนแบบนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเองด้วยเช่นกัน เช่น การเรียกหนังยางว่า rubber band แบบอเมริกันแทนที่จะเรียกว่า elastic band อย่างเดิม เช่นผู้ที่เขียนบทความนี้ก็บอกว่าอาจเป็นผลมาจากอุตสหกรรมบันเทิง ทั้งภาพยนตร์และทีวี ของชาวอเมริกันที่มีผลต่อการเผยแพร่การใช้ภาษาโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเป็นส่วนใหญ่

นอกจากนี้แล้วยังมีการค้นพบต่อไปว่า การใช้ภาษาอังกฤษนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 แวดวงหลัก ๆ นั่นคือ วงใน (inner circle) คือในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อยู่แล้ว อย่าง สหราชอาณาจักร และประเทศไอร์แลนด์ วงนอก (outer circle) คือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เช่น ประเทศอินเดียหรือประเทศแอฟริกาใต้ และสุดท้าย วงขยาย (expanding circle) คือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือเพื่อติดต่อธุรกิจ อย่าง ประเทศโปรตุเกส ประเทศฟินแลนด์ และประเทศรัสเซีย โดยผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น 30 ประเทศจากทั้งสามแวดวงการใช้ภาษาอังกฤษนี้ แล้วพบว่าในประเทศสองแวดวงหลังคือ วงนอก กับ วงขยาย นั้นมีการใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันสูงมากทีเดียว ทั้งการใช้คำศัพท์และการสะกดคำ

ส่วนการสำรวจโดยใช้หนังสือที่อยู่ในฐานระบบของ Google Books ก็พบว่ามีการใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ทั้งการสะกดและคำศัพท์) สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อนหน้านี้ 20 ปียังไม่มีการใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันสูงขนาดนี้ นักวิจัยจึงสังเกตว่าการใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนั้นสูงขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเริ่มมีบทบาทและอิทธิพลสำคัญต่อสังคมโลกภายหลังการทุบทำลายกำแพงเบอร์ลินหรือว่าหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเอง

แต่ถึงอย่างนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบดีนักเพราะเงื่อนไขในการเขียนหนังสือนั้นจำเป็นต้องเขียนด้วยภาษาของผู้ที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมอย่าง สหรัฐอเมริกา เป็นหลัก รวมถึงผู้ที่ใช้ทวิตเตอร์นั้น ส่วนใหญ่เป็นที่มีมีอายุน้อยกว่า การศึกษาดีกว่า และมีความตื่นตัวทางการเมืองมากกว่าด้วย แต่ถึงอย่างนั้นงานวิจัยนี้ก็ยังบอกได้หลายอย่าง โดยเฉพาะการขับเคี่ยวกันระหว่างการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งแบบอเมริกันและแบบอังกฤษนี้ในสังคมโลกของเราต่อไปนั่นเอง

ขอบคุณที่มา www.theguardian.com

คอมเมนต์ได้เลย!