อาการนาม หรือ Abstract Noun คือคำนามที่ใช้บอกสถานะ สภาวะ คุณลักษณะต่างๆ หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับกับว่า Abstract (แอ๊บสแตร็คท์) มาแล้วบ้าง เช่น ภาพวาดแบบ abstract หรือภาพยนตร์สไตล์ abstract โดยที่เข้าใจว่าอะไรที่มีเจ้านี่ ลงท้ายมันต้องเป็นพวกเข้าใจยากๆแน่เลย แต่จริงๆแล้วคำว่า abstract เนี่ยแปลว่า นามธรรมค่ะ ตรงข้ามกับคำว่า concrete ที่แปลว่ารูปธรรม ดังนั้น อะไรที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้ จับสัมผัสไม่ได้ ไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สัมผัสได้ จึงเรียกว่า Abstract ค่ะ

abstractnoun

อาการนามเป็นคำนามที่ใช้เรียกเจ้าสิ่งที่เป็นนามธรรมนั่นเอง เวลาแปลเป็นไทย มักจะมีคำว่าการ หรือความนำหน้า เป็นคำนามที่เกี่ยวพันกับความรู้สึก และความคิดหรือมโนทัศน์ (ideas or concepts) เช่น

ความรู้สึก

love ความรัก
happiness ความสุข
hate ความเกลียด
disgust ความรังเกียจ
admiration ความยกย่องนับถือ

ความคิดหรือมโนทัศน์

education การศึกษา
democracy ประชาธิปไตย
freedom อิสรภาพ
liberty เสรีภาพ
beauty ความงาม

และมีที่มาจากคำชนิดต่างๆ คือ คำกริยา (verb) คำคุณศัพท์ (adjective) และคำนาม (noun)

1. Abstract Noun มีรูปมาจาก Verb

เป็นคำนามที่ใช้บรรยายเหตุการณ์หรือการกระทำ (events or actions)

Verb คำแปล Abstract Noun คำแปล
act กระทำ acting การกระทำ
live อาศัยอยู่ life ชีวิต
know รู้ knowledge ความรู้
please ทำให้พอใจ pleasure ความพอใจ
speak พูด speech การพูด
succeed สำเร็จ success ความสำเร็จ
decide ตัดสินใจ decision การตัดสินใจ
organize จัดการ organization การจัดการ
drink ดื่ม drinking การดื่ม

บางคำจะมีรูปเดียวกันกับคำกริยา เช่น

คำกริยา        คำนาม         ความหมาย
answer      answer          คำตอบ
hope          hope           ความหวัง
trust          trust          ความเชื่อใจ
attempt    attempt      ความพยายาม
change     change      การเปลี่ยนแปลง
fight           fight            การต่อสู้
shout         shout          การตะโกน
whisper    whisper         การกระซิบ
laugh         laugh          การหัวเราะ
start           start           การเริ่มต้น

2. Abstract Noun มีรูปมาจาก Adjective

ใช้เป็นคำนามที่บรรยายคุณภาพ (qualities)

Adjective คำแปล Abstract Noun คำแปล
true จริง truth ความจริง
wise ฉลาด wisdom ความฉลาด
high สูง height ความสูง
poor จน poverty ความยากจน
happy มีความสุข happiness ความสุข
strong แข็งแรง strength ความแข็งแรง
honest ซื่อสัตย์ honesty ความซื่อสัตย์
brave กล้าหาญ braveness ความกล้าหาญ
die ตาย death ความตาย
long ยาว length ความยาว
important มีความสำคัญ importance ความสำคัญ
good มีความดี goodness ความดี
free อิสระ freedom อิสรภาพ
wealthy ร่ำรวย wealth ความร่ำรวย
beautiful สวยงาม beauty ความสวยงาม
able สามารถ ability ความสามารถ

3. Abstract Noun มีรูปมาจาก Noun

ใช้บรรยายสถานภาพหรือสภาวะ (state or condition)

Noun คำแปล Abstract Noun คำแปล
child เด็ก childhood ความเป็นเด็ก
slave ทาส slavery ความเป็นทาส
friend เพื่อน friendship ความเป็นมิตร
monk พระ monkhood ความเป็นพระ

นอกจากนี้แล้ว ชื่อวิชาต่างๆก็ถือว่าเป็น Abstract noun ด้วยนะคะ เช่น

chemistry เคมีวิทยา music ดนตรี
grammar ไวยากรณ์ English ภาษาอังกฤษ
science วิทยาศาสตร์ geology ธรณีวิทยา
economics เศรษฐศาสตร์ politics การเมือง
basketball บาสเก็ตบอล ping pong กีฬาปิงปอง
mathematics คณิตศาสตร์ art ศิลป์

ทุกคนพอจะเข้าใจอาการนามหรือเจ้า Abstract Noun กันแล้วใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่เป็นคำที่เราใช้กันบ่อยๆอยู่แล้ว อย่าลืมนำไปใช้และฝึกฝนบ่อยๆ นะคะ เพราะภาษาอังกฤษจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ว

อ่านบทความอื่นๆเกี่ยวกับคำนาม คลิกเลย!

คอมเมนต์ได้เลย!