การพูดภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็อยากทำ หากว่าเป็นไปได้ จริงมั้ยครับ เพราะยิ่งภาษาอังกฤษของเราพัฒนาไปได้ไว โอกาสและความก้าวหน้าต่างๆ ก็จะเข้ามาในชีวิตของเราได้ไวเช่นกัน

ในบทความนี้ เราอยากจะนำเสนอประโยคที่ทุกคนสามารถนำไปใช้เพื่อทำให้พูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดด จริงอยู่ที่ว่าหน้าตาของประโยคเหล่านี้ดูธรรมด๊าธรรมดา แต่บอกเลยว่าประโยชน์ของมันมีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว DailyEnglish ขอนำเสนอ 8 ประโยคต่อไปนี้

1. What does “…” mean?

ประโยคนี้ใช้ในการถามความหมายของคำหนึ่งๆ แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า คำว่า “…” แปลว่าอะไร หรือ คำว่า “…” หมายถึงอะไร ในเมื่อเราไม่ใช่เจ้าของภาษา ก็คงต้องมีหลายคำที่เราไม่รู้ความหมาย ประโยคนี้มีประโยชน์มาก เพราะช่วยให้เราเรียนรู้ความหมายของคำๆ หนึ่งจากเจ้าของภาษาได้เลยโดยตรง ทำให้มีโอกาสจำความหมายของคำๆ นั้นได้ดียิ่งขึ้น ดีกว่ามานั่งท่องจำความหมายจากในลิสต์คำศัพท์       

ตัวอย่างการใช้งาน

What does “consumption” mean? (คำว่า “consumption” แปลว่าอะไร)

ประโยคที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับประโยคนี้ ได้แก่

 • What’s the meaning of “…”? (ความหมายของคำว่า “…” คืออะไร)
 • What do you mean by “…”? (ที่คุณบอกว่า “…” คุณหมายความว่าอย่างไร)

2. How do you say “…” in English?

ประโยคนี้ใช้ถามถึงคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับคำที่เรากล่าวถึง ประโยคนี้แปลว่า คำว่า “…” พูดว่ายังไงในภาษาอังกฤษ โดยมีข้อแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องรู้ภาษาไทย หรืออย่างน้อยคือต้องรู้จักคำๆ นั้น

ตัวอย่างการใช้งาน

How do you say “ถั่วงอก” in English? (คำว่า “ถั่วงอก” พูดว่ายังไงในภาษาอังกฤษ)

ประโยคที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับประโยคนี้ ได้แก่

 • What do you call “…” in English? (คุณเรียก “…” ว่าอะไรในภาษาอังกฤษ)
 • What do they call “…” in English? ((เจ้าของภาษา)เรียก “…” ว่าอะไรในภาษาอังกฤษ)

3. What’s the difference between “…” and “…”?

หากต้องการทราบว่าคำหนึ่งมีความหมายต่างจากอีกคำหนึ่งอย่างไร ในกรณีที่ความหมายของทั้ง 2 คำใกล้เคียงกันมาก เราสามารถถามโดยใช้ประโยคนี้ได้ ความหมายของประโยคนี้ก็คือ “…” กับ “…” ต่างกันยังไง โดยมากมักจะใช้ถามความหมายของคำที่แปลเป็นภาษาไทยเหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วมีนัยต่างกัน เช่น คำว่า watch กับ clock เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้งาน

What’s the difference between “bathroom” and “toilet”? (“bathroom” กับ “toilet” ต่างกันยังไง)

ประโยคที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับประโยคนี้ ได้แก่

 • How are “…” and “…” different? (“…” กับ “…” ต่างกันยังไง)
 • Can you tell me the difference between “…” and “…”? (ช่วยบอกความแตกต่างระหว่าง “…” กับ “…” หน่อย)
 • How do “…” and “…” differ? (“…” กับ “…” ต่างกันยังไง)

4. How do you spell “…”?

ประโยคนี้ใช้ถามเมื่อเราต้องการทราบวิธีสะกดคำที่เรากำลังกล่าวถึง ประโยคนี้แปลว่า “…” สะกดยังไง หรือ “…” เขียนยังไง เราสามารถใช้ประโยคนี้ถามคำที่รู้จักอยู่แล้ว แต่จำวิธีสะกดไม่ได้ หรือถามคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้

ตัวอย่างการใช้งาน

How do you spell “miscellaneous”? (คำว่า “miscellaneous” สะกดยังไง)

ประโยคที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับประโยคนี้ ได้แก่

 • How do you write “…”? (คำว่า “…” เขียนยังไง)
 • Can you tell me how to spell “…”? (ช่วยบอกหน่อยได้มั้ยว่า “…” สะกดยังไง)
 • Can you tell me how to write “…”? (ช่วยบอกหน่อยได้มั้ยว่า “…” เขียนยังไง)

อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้อย่างรวดเร็ว

5. How do you pronounce “…”?

เมื่อต้องการทราบว่าคำๆ หนึ่งออกเสียงว่าอย่างไร เราจะถามด้วยประโยคนี้ แน่นอนว่าวันใดวันหนึ่งเราจะต้องเจอกับคำที่เขียนซับซ้อนจนเดาไม่ออกว่าออกเสียงยังไง

ตัวอย่างการใช้งาน

How do you pronounce “otorhinolaryngologist”? (คำว่า “otorhinolaryngologist” ออกเสียงว่ายังไง)

ถ้าเราถามแบบนี้ แสดงว่าเรากำลังเขียนหรือพิมพ์คำนี้อยู่ เพราะในความเป็นจริง ถ้าเราไม่รู้วิธีออกเสียง เราก็จะพูดคำนี้ไม่ได้ ในกรณีนั้น เราจะพูดว่า How do you pronounce this word? (คำนี้ออกเสียงว่ายังไง) แทน

ประโยคที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับประโยคนี้ ได้แก่

 • Can you tell me how to pronounce “…”? (ช่วยบอกวิธีออกเสียงคำว่า “…” หน่อย)
 • Can you tell me how to pronounce this word? (ช่วยบอกวิธีออกเสียงคำนี้หน่อย)

6. Between “…” and “…”, which sentence sounds more natural?

ประโยคนี้ใช้ถามในกรณีที่เราอยากรู้ว่าประโยคหนึ่งกับอีกประโยคหนึ่ง ประโยคไหนฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่ากัน คำว่า “เป็นธรรมชาติ” ในกรณีนี้หมายความว่า ฟังดูลื่นหูและนิยมพูดในหมู่เจ้าของภาษา ประโยคนี้แปลว่า ระหว่าง “…” กับ “…” ประโยคไหนฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่ากัน

ตัวอย่างการใช้งาน

Between “He spent his formative years in one country, and I in another,” and “He spent his formative years in a different country than I,” which sentence sounds more natural?

(ระหว่าง “He spent his formative years in one country, and I in another.” กับ “He spent his formative years in a different country than I.” ประโยคไหนฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่ากัน)

ประโยคที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับประโยคนี้ ได้แก่

 • Between “…” and “…”, which sentence sounds better? (ระหว่าง “…” กับ “…” ประโยคไหนฟังดูดีกว่ากัน)
 • Does “…” sound more natural than “…”? (“…” ฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่า “…” หรือเปล่า)
 • Does “…” sound better than “…”? (“…” ฟังดูดีกว่า “…” หรือเปล่า)
 • What’s a better way to say “…”? (ประโยคที่ว่า “…” ถ้าจะพูดให้ฟังดูดีกว่า ต้องพูดว่ายังไง)
 • Do they have a better way to say “…”? ((เจ้าของภาษา) มีวิธีพูดว่า “…” ที่ดีกว่านี้หรือเปล่า)

7. What’s the British/American/Australian way to say “…”?

ในกรณีที่เราคิดว่าคำๆ เดียวกันมีวิธีเรียกมากกว่าหนึ่งวิธี ขึ้นอยู่กับแต่ละสำเนียง เราจะถามโดยใช้ประโยคนี้ซึ่งแปลว่า ชาวอังกฤษ/อเมริกัน/ออสเตรเลียเรียก “…” ว่าอะไร

ตัวอย่างการใช้งาน

What’s the American way to say “lift”? (ชาวอเมริกันเรียก “lift” ว่าอะไร)

ประโยคที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับประโยคนี้ ได้แก่

 • What do the British/American/Australian call “…”? (ชาวอังกฤษ/อเมริกัน/ออสเตรเลียเรียก “…” ว่าอะไร)
 • What do they call “…” in British/American/Australian English? (ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ/อเมริกัน/ออสเตรเลีย เรียก “…” ว่าอะไร)

8. Is “…” grammatically correct?

ประโยคนี้ใช้ถามเวลาที่ต้องการเช็คว่าประโยคหนึ่งๆ ถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์หรือไม่ เหมาะกับคนที่ต้องการเช็คให้รอบคอบก่อนนำประโยคนั้นๆ ไปใช้งานจริง คำถามนี้แปลว่า “…” ถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์หรือเปล่า

ตัวอย่างการใช้งาน

Is “He are a singer.” grammatically correct? (ประโยคที่ว่า “He are a singer.” ถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์หรือเปล่า)

ประโยคที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับประโยคนี้ ได้แก่

 • Would it be grammatically correct to say “…”? (ถ้าพูดว่า “…” ถือว่าถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์หรือเปล่า)

ประโยคเหล่านี้มีประโยชน์มาก ถือเป็นประโยคพื้นฐานที่ช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์หรือไวยากรณ์ อย่าลืมท่องจำประโยคเหล่านี้ให้ขึ้นใจครับ รับรองว่ามีโอกาสได้ใช้แน่ๆ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ติดตามบทความดีๆแบบนี้ได้ในเว็บ DailyEnglish นะครับ

 

คอมเมนต์ได้เลย!