พจนานุกรมคำศัพท์เฉาะประเภทหนึ่งที่มีคำศัพท์เยอะพอดูก็คือคำศัพท์กฎหมายนี่เอง เพราะในวงการนี้จำเป็นต้องมีการบัญญัติคำศัพท์เฉพาะขึ้นเยอะ วันนี้ DailyEnglish จะพามาดูคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวงการกฎหมายหรือที่เรียกว่า Legal vocabulary ที่น่าสนใจและพบเห็นกันได้บ่อยๆ ตามภาพยนตร์สืบสวนสอบสวนจ้า

lawvocabulary

Award

คำนี้ไม่ได้หมายถึงรางวัลนะคะ แต่หมายถึงเงินที่จะมีการจ่ายออกให้กับผู้เสียหายเพื่อชดเชย (compensate) ในกรณีต่าง ๆ นั่นเองจ้า

Burden of Proof

คำว่า ‘Burden’ นั้นแปลตรงตัวว่า “ภาระ” ใช่ไหมคะ แต่คำว่า ‘Burden of Proof’ นั้นไม่ได้หมายถึงภาระใด ๆ เลย เพราะหมายความว่าความรับผิดชอบในการพิสูจน์หลักฐานสำหรับคดีความต่าง ๆ ค่ะ หรือจะใช้คำว่า ‘Onus of Proof’ ก็ได้เพราะมีความหมายเดียวกัน

Standard of Proof

คำนี้หมายถึงระดับความน่าเชื่อถือ/ความมั่นใจต่อหลักฐานหรือการพิสูจน์ซึ่งจะนำไปสู่คำตัดสินใจลำดับต่อไปนั่นเองจ้า

Capital Punishment

เรามักจะเห็นคำๆ นี้มาพร้อมกับคำว่า Death penalty หรือคำว่า Execution ซึ่งหมายถึงโทษประหารชีวิตนั่นเอง

Cause of Action

คำว่า cause of action หมายถึงชุดความจริง หรือชุดของเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดปมปัญหา (ที่กำลังเป็นคดี) เพื่อร้องต่อศาลหรืออธิบายต่อศาลนั่นเอง

House of Commons

คำนี้เป็นชื่อเรียกสถานที่ทางกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศอังกฤษ House of Commons จะเป็นห้องประชุมขนาดประมาณหนึ่งที่สมาชิกสภาที่ผ่านการเลือกตั้งจะต้องเข้าไปถกเถียงประเด็นสำคัญต่างๆ กันในนั้น

House of Lords

เป็นชื่อเฉพาะของห้องประชุม/ที่ทำการของคณะกรรมการที่มีสิทธิในการตรวจสอบรัฐบาล ให้คำแนะนำ และออกกฎหมายบางอย่าง ซึ่งสถานที่นี้เป็นของประเทศอังกฤษ รู้จักกันในอีกชื่อว่า Upper House แต่ว่าปัจจุบันได้ยุติบทบาทไปแล้ว เพราะมีการแต่งตั้ง Supreme Court ขึ้นมาแทน

House of Representatives

ชื่อนี้เป็นชื่อเฉพาะของสถานที่ในประเทศอเมริกา เป็นที่ที่ผู้แทนจากรัฐต่าง ๆ จะเข้ามาประชุมกัน เรียกอีกอย่างว่า The lower house of Congress ซึ่งจำนวนผู้แทนที่จะเข้ามาอยู่ในห้องนี้ก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรในรัฐนั้น ๆ นั่นเอง

Judicial Review

คำนี้หมายถึงการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เรียกอีกอย่างว่า “ตุลาการภิวัฒน์” คือกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการทุจริตฝ่ายบริหาร การใช้อำนาจเกินเลย การใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยเหตุผล (ธีรยุทธ บุญมี) นั่นเองค่ะ

Intellectual Property

คำนี้แปลตรงตัวด้วยว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” คือทรัพย์สินที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสร้างขึ้นด้วย “ปัญญา” ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องหมายการค้า การออกแบบ ลิขสิทธิ์ ฯลฯ

Estate

คำนี้ถ้าแปลโดยปรกติแล้วจะหมายถึง “อสังหาริมทรัพย์” แต่ว่าในทางกฎหมายแล้วคำนี้จะหมายถึงทรัพย์สินทั้งหมดที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถือครองอยู่นั่นเอง

Real Estate

คำนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Real property ก็ได้ ซึ่งก็คือ “อสังหาริมทรัพย์” จริง ๆ ซึ่งก็ได้แก่ที่ดิน ตึก ข้าน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นถือเป็นเข้าของอยู่นั่นเอง

Hearing

คำนี้หมายถึงการรับฟังพยาน ไต่สวน และการสืบพยาน  ไม่ใช่การฟังธรรมดาอย่างที่เข้าใจนะคะ

ศัพท์เฉพาะนั้นมีมากมายค่ะ โดยเฉพาะศัพท์ทางกฎหมายที่ต้องใช้ความประณีตในการบัญญัติศัพท์อยู่ไม่น้อย การได้เรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้แน่นอนว่าจะช่วยให้เราได้พัฒนาคลังศัพท์และยังทำให้การอ่าน การดู การสื่อสารของเราในภาษาที่สองนี้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ซึ่งก็จะนำมาสู่การใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนนักเวลาที่สื่อสารกับเจ้าของภาษานั่นเองค่ะ

คอมเมนต์ได้เลย!