คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในวันนี้ทาง DailyEnglish ขอเสนอตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ การอ่านออกเสียงตัวเลขให้เหมือนกับสำเนียงเจ้าของภาษาไม่ง่ายอย่างที่คิด แต่ก็ไม่ยากครับถ้าเราฝึกออกเสียงบ่อยๆ

ตารางข้างล่างนี้มีคำอ่าน และเสียงอ่านให้ครบถ้วน กดฟังได้ที่ปุ่มลำโพงเลยครับ

ฝึกอ่านตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ
ตัวเลข ภาษาอังกฤษ คำอ่าน กดฟังเสียง
1 one วัน
2 two ทู
3 three ธรี  
4 four โฟร์  
5 five ฟายฟ์  
6 six ซิกส์  
7 seven เซ-เฟ่น  
8 eight  เอย์ท  
9 nine  นายน์  
10 ten  เท็น  
11 eleven อิ-เล-เฟ่น 
12 twelve ทเวลฟ์   
13 thirteen เธอร์-ทีน   
14 fourteen โฟร์-ทีน   
15 fifteen ฟิฟ-ทีน   
16 sixteen ซิกส์-ทีน 
17 seventeen  เซ-เฟ่น-ทีน
18 eighteen  เอย์ท-ทีน
19 nineteen  นาย์น-ทีน
20 twenty  ทเวนทิ่
21 twenty-one  ทเวนทิ-วัน
22  twenty-two ทเวนทิ-ทู 
23  twenty-three ทเวนทิ-ธรี 
24  twenty-four ทเวนทิ-โฟร์ 
25 twenty-five  ทเวนทิ-ไฟฟ์
26 twenty-six ทเวนทิ-ซิกส์ 
27 twenty-seven ทเวนทิ-เซ-เฟ่น 
28 twenty-eight ทเวนทิ-เอย์ท 
29 twenty-nine ทเวนทิ-นายน์ 
30 thirty เธอร์ทิ 
31  thirty-one  เธอร์ทิ-วัน
32 thirty-two เธอร์ทิ-ทู 
33 thirty-three เธอร์ทิ-ธรี 
34 thirty-four เธอร์ทิ-โฟร์ 
35 thirty-five เธอร์ทิ-ไฟฟ์ 
36 thirty-six เธอร์ทิ-ซิกส์ 
37 thirty-seven เธอร์ทิ-เซ-เฟ่น 
38 thirty-eight เธอร์ทิ-เอย์ท 
39 thirty-nine เธอร์ทิ-นายน์ 
40 forty  โฟร์ทิ
41 forty-one  โฟร์ทิ-วัน
42 forty-two โฟร์ทิ-ทู 
43 forty-three โฟร์ทิ-ธรี 
44 forty-four โฟร์ทิ-โฟร์ 
45 forty-five โฟร์ทิ-ไฟฟ์ 
46 forty-six โฟร์ทิ-ซิกส์ 
47 forty-seven โฟร์ทิ-เซ-เฟ่น 
48 forty-eight โฟร์ทิ-เอย์ท 
49 forty-nine โฟร์ทิ-นายน์ 
50 fifty ฟิฟทิ 
51 fifty-one ฟิฟทิ-วัน
52 fifty-two ฟิฟทิ-ทู 
53 fifty-three ฟิฟทิ-ธรี 
54 fifty-four ฟิฟทิ-โฟร์ 
55 fifty-five ฟิฟทิ-ไฟฟ์
56 fifty-six ฟิฟทิ-ซิกส์ 
57 fifty-seven ฟิฟทิ-เซ-เฟ่น 
58 fifty-eight ฟิฟทิ-เอย์ท 
59 fifty-nine ฟิฟทิ-นายน์ 
60 sixty ซิกส์ทิ 
61 sixty-one ซิกส์ทิ-วัน 
62 sixty-two ซิกส์ทิ-ทู 
63 sixty-three ซิกส์ทิ-ธรี 
64 sixty-four ซิกส์ทิ-โฟร์ 
65 sixty-five ซิกส์ทิ-ไฟฟ์ 
66 sixty-six ซิกส์ทิ-ซิกส์ 
67 sixty-seven ซิกส์ทิ-เซ-เฟ่น 
68 sixty-eight ซิกส์ทิ-เอย์ท 
69 sixty-nine ซิกส์ทิ-นายน์ 
70 seventy เซเฟ่นทิ 
71 seventy-one  เซเฟ่นทิ-วัน
72 seventy-two เซเฟ่นทิ-ทู 
73 seventy-three เซเฟ่นทิ-ธรี 
74 seventy-four เซเฟ่นทิ-โฟร์ 
75 seventy-five เซเฟ่นทิ-ไฟฟ์ 
76 seventy-six เซเฟ่นทิ-ซิกส์ 
77 seventy-seven เซเฟ่นทิ-เซ-เฟ่น 
78 seventy-eight เซเฟ่นทิ-เอย์ท
79 seventy-nine เซเฟ่นทิ-นายน์ 
80 eighty เอย์ทิ 
81  eighty-one เอย์ทิ-วัน
82 eighty-two เอย์ทิ-ทู 
83 eighty-three เอย์ทิ-ธรี 
84 eighty-four เอย์ทิ-โฟร์ 
85 eighty-five เอย์ทิ-ไฟฟ์ 
86 eighty-six เอย์ทิ-ซิกส์ 
87 eighty-seven เอย์ทิ-เซ-เฟ่น 
88 eighty-eight เอย์ทิ-เอย์ท 
89 eighty-nine เอย์ทิ-นายน์ 
90 ninety นายน์ทิ 
91 ninety-one นายน์ทิ-วัน 
92 ninety-two นายน์ทิ-ทู 
93 ninety-three นายน์ทิ-ธรี 
94 ninety-four นายน์ทิ-โฟร์ 
95 ninety-five นายน์ทิ-ไฟฟ์ 
96 ninety-six นายน์ทิ-ซิกส์ 
97 ninety-seven นายน์ทิ-เซ-เฟ่น 
98 ninety-eight นายน์ทิ-เอย์ท 
99 ninety-nine นายน์ทิ-นายน์ 
100 one hundred วัน-ฮันเดรด 

คอมเมนต์ได้เลย!