อธิบายแบบละเอียด! อาการนาม คืออะไร? (Abstract noun)

อาการนาม หรือ Abstract Noun คือคำนามที่ใช้บอกสถานะ...

คำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun)

PART 2 คำนามนับได้ (Countable Noun)...

คำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun)

PART 1  คำนามเอกพจน์ (Singular Noun)...

คำนามภาษาอังกฤษ (Noun)

คำนามภาษาอังกฤษคืออะไร? คำนาม (Noun) คือ คำที่ใช้เรียก คน สัตว์...